Oferta studiów podyplomowych Państwowej Szkoły Wyższej  im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej skierowana jest do  osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, inżynierskich, licencjackich i są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji, zdobyciem nowego wykształcenia i umiejętności. Uzupełniając swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych, zwiększamy swoje szanse na rynku pracy.


 

Zapraszamy na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022

Internetowa rejestracja zostanie uruchomiona z dniem 01.05.2021 r.

 Studia podyplomowe lubelskie

 


   Studia podyplomowe lubelskie
poniedziałek, 04 października 2010 12:56 Poprawiony: czwartek, 18 marca 2021 14:41 Wpisany przez Edyta Arciszewska