SEMESTR LETNI 2017/2018
STUDIA II STOPNIA na kierunku PIELĘGNIARSTWO

L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
Termin naboru
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
01.12.2017
do
28.02.2018*
2. Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów *  **

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 PIELĘGNIARSTWO W JĘZYKU ANGIELSKIM – STUDIA I STOPNIA
TURYSTYKA I REKREACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM – STUDIA I STOPNIA

L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
Termin naboru
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
01.02.2018
do
29.09.2018*
2. Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów *  **
* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt.
** nie dotyczy kandydata niebędącego obywatelem RP, zobowiązanego przystąpić do sprawdzianu z języka polskiego