sobota, 10 grudnia, 2016
STUDIA I STOPNIA (licencjackie, inżynierskie)
STUDIA II STOPNIA (magisterskie)

L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
I nabór
II nabór
1.
Rejestracja w systemie IRK
od 01 kwietnia 2016
2. Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
01.04.2016
do
31.07.2016 *
od
01.08.2016
do
10.11.2016 *
3. Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów *
* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt.

Uwaga!

Każdy Kandydat na studia niebędący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej ma obowiązek przystąpić do sprawdzianu z języka polskiego. Celem sprawdzianu jest potwierdzenie podstawowej znajomości języka polskiego.

Terminy sprawdzianu z języka polskiego

Kandydaci z I naboru

Kandydaci z II naboru

Kandydaci
z naboru uzupełniającego

20 lipca 2016 r.
godz. 15.00

9 września 2016 r.
godz. 15.00

31 października 2016 r.
godz. 15:00

facebook-ilogo-690
Zapraszamy na naszą stronę
na Facebooku, na bieżąco informujemy
o wydarzeniach, rozmawiamy, ogłaszamy konkursy i rozdajemy nagrody.