SEMESTR LETNI 2016/2017
STUDIA PODYPLOMOWE 

L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
Termin
1.

Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK, uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")

od
15.12.2016
do
15.03.2017 *
2. Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów *
* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt.
facebook-ilogo-690
Zapraszamy na naszą stronę
na Facebooku, na bieżąco informujemy
o wydarzeniach, rozmawiamy, ogłaszamy konkursy i rozdajemy nagrody.