Wydawnictwo

Monografie_i_Rozprawy_9
KSZTAŁTOWANIE LOKALNYCH SYSTEMÓW INNOWACJI JAKO SPOSÓB REALIZACJI KONCEPCJI INTELIGENTNEGO ROZWOJU NA PRZYKŁADZIE REGIONÓW PERYFERYJNYCH

SERIA MONOGRAFIE I ROZPRAWY nr 9

Autor: Magdalena Anna Zwolińska-Ligaj

ISBN: 978-83-64881-47-3

Cena: 25 zł

  Spis treści

 

ERS_nr_2_2019_2Tytuł: Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, Volume 12, Issue 2, 2019 

Redaktor naczelny: Mieczysław Adamowicz 

ISSN: 2083-3725, eISSN: 2451-182X

Cena: 20 zł

Link: http://www.ers.edu.pl/Numer-2-2019,7526

 

 

 


bpa_33_czerwiec_2019 Tytuł: Bialski Przegląd Akademicki, nr 33 - czerwiec 2019
 ISSN 2081-6324


 Czasopismo bezpłatne

Link: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/bialski-przeglad-akademicki-nr-33-czerwiec-2019

 

 

 

 

HPC_nr_2_2019Tytuł: Health Problems of Civilization, Volume 13, Issue 2, 2019

Redaktor Naczelny: Józef Bergier

ISSN 2353-6942, eISSN 2354-0265

Cena: 20 zł

Link: https://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99/Numer-2-2019

 

 

 

Monografie_i_Rozprawy_8
DETERMINANTY PROŚRODOWISKOWYCH ZACHOWAŃ WIEJSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA ZASOBÓW NATURALNYCH

SERIA MONOGRAFIE I ROZPRAWY nr 8

Autor: Agnieszka Siedlecka

ISBN: 978-83-64881-46-6

Cena: 37 zł

  Spis treści

 

 

 

ERS_nr_1_2019Tytuł: Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, Volume 12, Issue 1, 2019

Redaktor naczelny: Mieczysław Adamowicz

ISSN: 2083-3725, eISSN: 2451-182X

Cena: 20 zł

Link: http://www.ers.edu.pl/Numer-1-2019,7200

 

 

 

 

HPC_nr_1_2019Tytuł: Health Problems of Civilization, Volume 13, Issue 1, 2019

Redaktor naczelny: Józef Bergier

ISSN 2353-6942, eISSN 2354-0265

Cena: 20 zł

Link: https://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99/Numer-1-2019

 

 

 

RS_nr_1_2019Tytuł: Rozprawy Społeczne, tom 13, nr 1, 2019

Redaktor naczelny: Marian Nowak

ISSN: 2081-6081

Cena: 20 zł

Link: http://rozprawyspoleczne.edu.pl/issues/9NAKqqw5f6USBMBg1iCr

 

 

 

wybrane-problemy-OKLADKA

WYBRANE PROBLEMY WSCHODNIEGO POGRANICZA POLSKI WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

Autorzy: Dawid Błaszczak, Wiesław Romanowicz

ISBN: 978-83-64881-45-9

Cena: 36 zł

  Spis treści

 

 

 

 

BPA_nr_4_18 Tytuł: Bialski Przegląd Akademicki, nr 32 - grudzień 2018
 ISSN 2081-6324
 Czasopismo bezpłatne
 Link: 

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/bialski-przeglad-akademicki-nr-32-grudzien-2018

 

 

 

 

Strona 1 z 8

pierwsza
poprzednia
1