studia_podyplomowe_terapia_pedagogiczna

Studia 2-semestralne doskonalące w zakresie terapii pedagogicznej z dziećmi, uczniami i młodzieżą w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Adresaci studiów

Absolwenci szkół wyższych z przygotowaniem pedagogicznym, przede wszystkim nauczyciele, pedagodzy i inni specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą, zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje z terapii pedagogicznej.

Cel studiów

Studia 2-semestralne doskonalące umiejętności z terapii pedagogicznej do pracy z dziećmi, uczniami i młodzieżą w placówkach typu: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwenci studiów podyplomowych nabywają dodatkowe umiejętności wymagane do prowadzenia terapii pedagogicznej. 

Program studiów

 • Psychologia rozwojowa i kliniczna
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Diagnoza systemu rodzinnego
 • Społeczne i biologiczne podstawy niepowodzeń szkolnych
 • Metody i techniki terapii pedagogicznej
 • Metody socjoterapii i zajęć integracyjnych
 • Metody terapii dysleksji rozwojowej
 • Orzecznictwo w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej
 • Teoria dysekcji rozwojowej
 • Socjoterapia i zajęcia integracyjne
 • Diagnoza i metody terapii zaburzeń mowy dziecka
 • Teoria integracji sensorycznej
 • Budowa i funkcjonowanie układów sensorycznych
 • Występowanie zaburzeń integracji sensorycznej (zespół Aspergera, autyzm i inne)
 • Diagnoza i metody terapii procesów integracji sensorycznej u dzieci
  z autyzmem
 • Warunki do prowadzenia terapii integracji sensorycznej i wymagana dokumentacja

 

Kadra dydaktyczna

 • dr Marzena Ruszkowska - nauczyciel akademicki 
 • dr Stanisława Nazaruk - nauczyciel akademicki
 • dr Grażyna Dzida - praktyk, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
 • dr Edyta Kierczuk - praktyk
 • mgr Anna Sawczuk - nauczyciel akademicki
 • mgr Justyna Prokocka - Kasjaniuk - praktyk, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białej Podlaskiej
 • mgr Anna Majewska - praktyk

Koordynator studiów podyplomowych - dr Stanisława Nazaruk Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymiar godzinowy - 280 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 90 godzin praktyk 

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 10-15

Czesne - 1950 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe 

 

Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które posiadają ukończone studia i kwalifikacje pedagogiczne

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).