bergier
prof. zw. dr hab. Józef Bergier
Rektor
Państwowej Szkoły Wyższej
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Misją  Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie jakościowym, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych a także działań na rzecz rozwoju miasta i regionu.

Uczelnia posiada 16-letnie doświadczenie edukacyjne, potwierdzone ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została powołana w 2000 roku. Obecnie kształci ok. 3000 studentów na 17 kierunkach i 50 specjalnościach BEZPŁATNYCH studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

W ciągu 16 lat działalności PSW od lat zajmuje wysokie miejsca
w rankingach szkół wyższych. PSW w Białej Podlaskiej jest najlepszą uczelnią w kraju! (ogólnopolski ranking Rzeczpospolitej i Perspektyw) PSW w Białej Podlaskiej to najpopularniejsza w Polsce uczelnia wśród wszystkich państwowych wyższych szkół zawodowych
w rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 –
wg rankingu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została wyróżniona.

Zapraszamy do zapoznania się z bazą dydaktyczną Uczelni.

facebook-ilogo-690
Zapraszamy na naszą stronę
na Facebooku, na bieżąco informujemy
o wydarzeniach, rozmawiamy, ogłaszamy konkursy i rozdajemy nagrody.