sobota, 23 lipca, 2016
bergier
JM Rektor PSW
prof. zw. dr hab. Józef Bergier

Misją  Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie jakościowym, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych a także działań na rzecz rozwoju miasta i regionu.

1. Uczelnia posiada 16-letnie doświadczenie edukacyjne, potwierdzone ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została powołana w 2000 roku. Obecnie kształci ok. 3000 studentów na 17 kierunkach i 50 specjalnościach BEZPŁATNYCH studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

W ciągu 16 lat działalności PSW od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. PSW w Białej Podlaskiej jest najlepszą uczelnią w kraju! (ogólnopolski ranking Rzeczpospolitej i Perspektyw) PSW w Białej Podlaskiej to najpopularniejsza w Polsce uczelnia wśród wszystkich państwowych wyższych szkół zawodowych w rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 – wg rankingu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została wyróżniona.

2. Dobra baza dydaktyczna umożliwia studiowanie w nowoczesnych wnętrzach

Bazę dydaktyczną Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej stanowią dwa budynki dydaktyczne: budynek dydaktyczny przy ul. Sidorskiej 95/97, budynek dydaktyczny przy ul. Sidorskiej 102 oraz Hali Sportowej częścią dydaktyczną.

rektorat sala


W budynku dydaktycznym przy ul. Sidorskiej 95/97 znajduje się 50 pomieszczeń dydaktycznych, w tym: 37 sal wykładowych i ćwiczeniowych, 7 pracowni komputerowych oraz 6 auli na ponad 1000 miejsc, w tym aula na 400 miejsc. Aule zostały wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne umożliwiające prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie (bezprzewodowy system sterowania m.in. światłem, roletami, ekranem, systemem projekcji multimedialnej, systemem nagłośnienia). Znajduję się tu pomieszczenia Rektoratu i Kancelarii, Kwestura, Dział Nauczania i Spraw Studenckich, Katedra Ekonomii i Zarządzania oraz Katedra Nauk Technicznych a także Zakład Geologii i Zakład Gospodarki Przestrzennej Biuro Karier, sala Samorządu Studenckiego, pokoje dla kadry dydaktycznej, pokoje pracowników administracyjnych, klub studencki i stołówka studencka, Publiczne Telecentrum. Po przeciwnej stronie, przy ul. Sidorskiej 102, mieści się budynek dydaktyczny w którym znajdują się: Katedra Zdrowia, Katedra Nauk Humanistycznych oraz Studium Języków Obcych, 25 sal wykładowych i ćwiczeniowych, w tym 2 aule i 8 pracowni Katedry Zdrowia, biblioteka, sala ćwiczeń ruchowych oraz siłownia. W 2014 r. została oddana do użytku nowoczesna

Hala Sportowa z częścią dydaktyczną. Hala sportowa o wymiarach boiska 52 x 31,8 m, mieści boiska do gier zespołowych i widownię na ok 700 osób, atrakcyjną ściankę wspinaczkową o wysokości 12,5m i szerokości 30 m oraz zaplecze: sala fitness, sala do aerobiku, siłownia, pomieszczeniami odnowy biologicznej. Kompleks boisk sportowych składa się z boiska do piłki nożnej wraz z trybunami, boiska do piłki siatkowej, koszykowej oraz tenisa ziemnego z możliwością podzielenia na trzy boiska treningowe. W części dydaktycznej Hali Sportowej znajduje się 11 sal dydaktycznych z zapleczami oraz 4 aule o pojemności od 60 do 100 miejsc.  Znajduje się tu Katedra Kultury Fizycznej i Fizjoterapii oraz Studium Wychowania Fizycznego.

Hala_2 cianka_2


3. Dobre warunki mieszkaniowe w nowoczesnym Domu Studenta

Dom Studenta w ramach którego zlokalizowano ponad osiemdziesiąt 2-osobowych pokoi, wyposażonych w sprzęt RTV, AGD  oraz dostęp do Internetu, oraz kuchnie dla studentów, tzw. ciche pokoje, salę wyposażoną m.in. w siłownię oraz sprzęt do fitness. Warto zwrócić uwagę, że budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, co umożliwia i ułatwia im poruszanie się po obiekcie.

Akademik_kuchnia1 Akademik_pokj_1 Akademik_pokj


4. Nowoczesne laboratoria, wyposażone w światowej klasy sprzęt i urządzenia umożliwiające rozwój naukowy.

Centrum Badań nad Innowacjami (CBI) w zakresie zdrowia, technologii informatycznych oraz źródeł energii odnawialnej powstało w 2012 roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.3 Wspieranie innowacji. CBI stanowi nowoczesny ośrodek badawczy, skupiający laboratoria naukowe, tworząc bazę do prowadzenia prac naukowo – badawczych i wdrożeniowych z zakresu zdrowia, informatyki i budownictwa.

W skład CBI wchodzą następujące laboratoria:

 • Pracownia materiałów i analizy wyników
 • Pracownia mikrobiologii
 • Pracownia dezaktywacji i dekontaminacji
 • Pracownia serologii, Pracownia immunologii
 • Pracownia biologii molekularnej
 • Pracownia genotypowania
 • Pracownia optyki
 • Pomieszczenie czyste
 • 2 Pracownie Symulacji
 • Pracownia chemiczna
 • 2 Pomieszczenia techniczne
 • 2 Pracownie Konwersji Odnawialnej
lab1 lab2


Regionalne Centrum Badań środowiska rolnictwa i technologii innowacyjnych EKO-AGRO-TECH

Oddane do użytkowania we wrześniu 2014 r. Centrum EKO-AGRO-TECH to nowoczesna infrastruktura badawcza przeznaczona do prowadzenia badań naukowych w zakresie analiz środowiskowych, fizyki budowli, analiz biologiczno – żywieniowych.
Centrum skupia następujące laboratoria:

 • Analiz Środowiskowych,
 • Analiz Biologiczno – Żywieniowych
 • Mechaniki, Budowy i Eksploatacji Maszyn

Centrum służy do nawiązywania i rozwoju współpracy na linii gospodarka – nauka. Oferowane w ramach infrastruktury badania i technologie będą mogły zostać wykorzystane zarówno w działalności produkcyjnej jak i usługowej. W Centrum znajdują się również pomieszczenia konferencyjno – informacyjne. Obiekt powstał dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.

eko1 eko2 eko3


5. Doskonale wyposażona Biblioteka

Biblioteka posiada 30 276 jednostek inwentarzowych, w tym: 28 521 publikacji książkowych, 1144 broszury, 210 kaset audio, 56 kaset video i 345 płyt CD i DVD. Prenumerata bieżąca czasopism i gazet w 2014 roku objęła 120 tytułów, w tym 109 polskich i 11 obcojęzycznych. Kolekcja biblioteczna w całości opracowywana jest komputerowo, a katalog biblioteczny dostępny jest on-line oraz na komputerach stacjonarnych
w bibliotece. Każda publikacja opatrzona jest kodem kreskowym, umożliwiającym automatyczne wyszukiwanie i wypożyczanie. Studenci mają możliwość nie tylko rezerwowania i zamawiania książek on-line, ale również sprawdzania stanu swojego konta bibliotecznego, prolongaty książek oraz składanie dezyderat. Biblioteka dysponuje stanowiskami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu oraz możliwością korzystania z sieci bezprzewodowej.

Od lutego 2009 roku udostępniony jest również on-line katalog czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę PSW oraz pozyskiwanych drogą wymiany międzybibliotecznej.

Od 2007 r. Biblioteka dysponuje dostępem do bazy EBSCO, wcześniej na zasadzie płatnej licencji, a obecnie w ramach licencji wykupywanej przez Ministerstwo. Na platformie EBSCO oferowany jest dostęp do 15 różnych baz danych o szerokim zakresie dziedzinowym: nauki medyczne i biomedyczne, ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologie, religie, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, nauki techniczne i wiele innych. W roku akademickim 2013/2014 uruchomiono dostęp do zasobów elektronicznych na platformie Ibuk.pl w liczbie 679 publikacji książkowych, a od lutego 2015 r. użytkownicy biblioteki mają dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych - ACADEMICA. Biblioteka dysponuje stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko wyposażone jest w:

 • mysz BigTrack - urządzenie przeznaczone dla użytkowników nie posiadających takich umiejętności ruchowych, które wymagane są przy obsłudze zwyczajnej myszy
 • Sip Puff Switch - urządzenie mocowane na głowie, które spełnia rolę dwóch włączników
 • IntelliKeys - planszowa klawiatura. Wyposażona w 2 łatwo wymienialne nakładki, w tym jedną służącą do konfiguracji klawiatury
 • bigKeys - specjalnie skonstruowana klawiatura przeznaczona dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niedowidzących

Biblioteka biblioteka1


6. Szeroka współpraca zagraniczna

PSW w ramach programu Erasmus współpracuje z 29 uczelniami zagranicznymi, z którymi ma podpisane porozumienia następującym zakresie:

Lp. Nazwa uczelni zagranicznej Zakres współpracy:
1. Howest University College West Flanders (Howest, Belgia) Business Administration
2. University of Peloponnese (Nafplio, Grecja) Nursing, Economics
3. Halic University (Istambuł, Turcja) Business Administration, Health Sciences, Linguistics, Tourism
4. Baltic Psychology and Management University College (Ryga, Łotwa) Psychology, Social Work, Economics
5. Baltic International Academy (Ryga, Łotwa) Busines Studies and Management Sciences, Tourism Management, Languages and Philological Sciences, Finance
6. Ventspils University College (Windawa, Łotwa) Business Administration, Computer Science
7. Károly Róbert College (Gyöngyös,Węgry) Business Studies and Management, Sciences
8. Nevsehir University (Nevsehir, Turcja) Tourism and Recreation, Business
9. Utenos Kolegija (Utenos, Litwa) Agriculture, Tourism and Recreation, Management, Pedagogy, Computer Science, Nursing
10. CESPU – Cooperativa de Ensino Superior Politecnico e Universitario, Crl (Gandra – Paredes, Portugalia) Nursing, Public Health
11. Universidade de Evora (Evora, Portugalia) Business Studies and Management, Sciences
12. Instituto Politécnico do Cávado e do Ave(Barcelos, Portugalia) Management, Computer Science
13. Daugavpils University (Daugavpils, Łotwa) Languages and Philological Sciences (English, Russian).Education, Teacher Training, Computer Science
14. Balikesir University (Balikesir, Turcja) Tourism and Recreation,Computer Engineering
15. Universidad de las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania) Tourism
16. Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote adscrita a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Lazarote, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania) Tourism
17. Universidad Catolica Santa Teresa de Jesus de Avila (Avila, Hiszpania) Nursing, Physiotherapy, Economics, Computer Science, Mechanical Engineering, Agricultural Studies
18. American University in Bulgaria (Blagoevgrad, Bułgaria) Economics, Computer Science
19. University of Presov (Preszów, Słowacja) Physiotherapy, Urgent Health Care Nursing
20. Slovak University of Agriculture in Nitra (Nitra, Słowacja) Business and Administration, Environment
21. Riga Teacher Training and Educational Management Academy (Ryga, Lotwa) Education, Teacher Training, Business and Administration
22. Riga Medical College of the University of Latvia (Ryga, Lotwa) Nursing and Midwifery Medicine
23. Yeni Yuzyil University (Istambuł, Turcja) Travel, Tourism, Leisure
24. Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis, Turcja) Nursing and Midwifery, Travel, Tourism and Leisure, Mechanical Engineering, Therapy and Rehabilitation, Economics and Business Administration
25. Technologiko Ekpaideftiko Idryma (TEI) of Sterea Ellada (Lamia, Grecja) Business and Administration, Health (Nursing-Physiotherapy), Information and Communication Technologies
26. Namık Kemal University (Tekirdağ, Turcja) English Philology
27. University of Pécs (Pécs, Węgry) Travel, tourism and leisure, Nursing and midwifery, Urgent Health Care, Public Health, Therapy and rehabilitation
28. University of Zagreb (Zagrzeb, Chorwacja) Russian Philology
29. Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado (Chaves, Portugalia) Nursing
erasmus2 erasmus1


7. Biuro karier

Długoletnia współpraca z otoczeniem gospodarczym, to wypracowane standardy i dobre praktyki mające swoje odzwierciedlenie w zawartych porozumieniach w sprawie organizacji praktyk studenckich, zabezpieczających możliwość corocznej ich organizacji. Ale nie tylko. To również możliwość:

 • nabycia kluczowych kompetencji  pożądanych na rynku pracy, nabywanych w cyklu bezpłatnych warsztatów
 • udziału w bezpłatnych  indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym
 • kreowania oferty potrzeb ciekawych szkoleń, warsztatów
 • zwiększenia swoich szans na rynku pracy poprzez studenckie doświadczenie wyjazdu na płatne praktyki zagraniczne
 • przeżycia wspaniałej przygody połączonej z nabyciem doświadczenia w ramach międzynarodowych programów tj. Camp America czy Cultuar Care Au Pair, Gawo Au Pair
 • dostępu do aktualnych ofert praktyk, staży, pracy stałej, doraźnej w kraju i za granicą
 • dostępu do aktualnych konkursów, stypendiów, projektów oraz programów płatnych praktyk kreujących postawę przedsiębiorczą
 • dostępu do publikacji, wydawnictw oraz materiałów informacyjnych o tematyce związanej
 • z rozwojem osobistym i zawodowym oraz poruszaniem się po rynku pracy
 • skorzystania z udogodnień dla cudzoziemców, w aspekcie możliwości organizacji praktyk w kraju pochodzenia
 • sprawdzenia siebie w wolontariacie
Konsultant ds. rekrutacji Napisz do nas... Wyślij