Prawno - administracyjne aspekty pracy urzędnika z elementami informatyki  

 

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do aktualnych i przyszłych pracowników urzędów. Tematyka studiów pozwoli słuchaczom na poszerzenie wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej urzędnika oraz prawno ‑ administracyjnych aspektów pracy urzędnika. Słuchacze będą mogli również zapoznać się z  komputerowo wspomaganymi technikami biurowymi oraz pogłębić umiejętności z zakresu profesjonalnej obsługi klienta.

Cel studiów:

 • Dostarczenie profesjonalnej i aktualnej wiedzy na temat odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej urzędnika.
 • Pogłębienie umiejętności samodzielnego wykorzystania specjalistycznej wiedzy w podejmowanych działaniach urzędniczych.
 • Zapoznanie z aktualnym stanem wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych oraz pogłębienie umiejętności praktycznego zastosowania.
 • Zapoznanie z praktycznymi aspektami bezpieczeństwa informacyjnego.
 • Pogłębienie praktycznych umiejętności znajomość programu MS Excel oraz MS Word.
 • Podniesienie kompetencji miękkich w zakresie komunikacji, obsługi klienta i radzenia sobie ze stresem.

 

Zakres tematyczny: 

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące moduły oraz w ramach tych modułów przedmioty:

Moduł I – Odpowiedzialność prawna urzędnika

 1. Podstawy odpowiedzialności karnej
 2. Odpowiedzialność karna urzędnika
 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędnika


Moduł II – Prawno - administracyjne aspekty w pracy urzędnika

 1. Ochrona danych osobowych w stosunku pracy i innych formach zatrudnienia
 2. Unijna reforma przepisów ochrony danych osobowych
 3. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
 4. Nowe technologie a bezpieczeństwo informacyjne


Moduł III – Aspekty programów informatycznych wspierających pracę urzędnika

 1. Operacje na komórkach w programie MS Excel
 2. Formuły, funkcje i formatowanie w programie MS Excel
 3. Operacje na zakresach danych w programie MS Excel
 4. Współpraca programu MS Excel z innymi aplikacjami
 5. Zaawansowana obsługa programu MSWord


Moduł IV – Aspekty profesjonalnej obsługi klienta

 1. Efektywna komunikacja w bezpośrednim kontakcie z klientem
 2. Techniki postępowania z klientem (np. asertywne)
 3. Motywacja i odpowiedzialność w pracy z klientem
 4. Style radzenia sobie ze stresem
 5. Etyka zawodowa w Urzędzie


Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Prawno   administracyjnych aspektów pracy urzędnika z elementami informatyki.

Kadra dydaktyczna

 • dr Piotr Kociubiński – adwokat, nauczyciel akademicki
 • dr inż. Marcin Klimek – informatyk, nauczyciel akademi
 • dr inż. Magdalena Krawczyk -ekspertka systemów informatycznych klasy ERP specjalizująca się w zagadnieniach związanych z wdrażaniem i konfigurowaniem systemów oraz szkoleniem kadr
 • dr Aneta Chrząszcz - nauczyciel akademicki 
 • mgr Sylwia Lewczuk - trener w zakresie doskonalenia kompetencji społecznych, diagnozy predyspozycji zawodowych
 • mgr inż. Piotr Lichograj - nauczyciel akademicki
 • mgr Renata Montewka – coach ICF, doradca zawodowy, trener

Koordynator studiów podyplomowych – dr Joanna Żurakowska-Sawa Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymiar godzin - 155 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Czesne - 1600 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe
1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).