II Międzynarodowa Konferencja WEKTORY BEZPIECZEŃSTWA
Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa - relacja

 

    W dniu 7 grudnia 2022 r. odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa WEKTORY BEZPIECZEŃSTWA 2022 pod tytułem Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Honorowy patronat przyjął JM Rektor Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, który dokonał otwarcia obrad konferencji zorganizowanej z inicjatywy Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Ekonomicznych ABNS w Białej Podlaskiej.
Współorganizatorami konferencji były:
- Katedra Bezpieczeństwa Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie,
- Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej,
- Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
     Celem organizowanego po raz drugi spotkania, była prezentacja dorobku nauki i praktyki
w zakresie: kształtowania bezpieczeństwa państwa, wpływu jego bezpieczeństwa na sytuację obywateli i działań poszczególnych instytucji, służb rządowych i samorządowych oraz promocja Uczelni. Ponadto stworzono płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów, która pozwoliłaby zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzględniając środowisko eksperckie oraz młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych. Konferencja została zrealizowana
w systemie hybrydowym łącząc spotkania stacjonarne z wystąpieniami online, co umożliwiło uczestnictwo większej grupie zainteresowanych osób. Podczas konferencji mieliśmy okazję usłyszeć 18 wystąpień prelegentów, reprezentujących 11 ośrodków naukowych.
W omawianiu problemów bezpieczeństwa państwa koncentrowano się na aktualnych zagrożeniach w sferze militarnej i niemilitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem trwającego konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą oraz spraw bezpieczeństwa związanych
z infrastrukturą lądowo-lotniczą i logistyczną. Tym samym szerokie spektrum poruszanych zagrożeń umożliwiło wymianę poglądów w różnych aspektach współczesnego bezpieczeństwa, głównie z narodowej perspektywy prelegentów.

 

dr Dariusz Brążkiewicz
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Konferencji


01_-_800    03_-_800   04_-_800   05_-_800

 

 

 

wtorek, 27 grudnia 2022 10:38 Poprawiony: wtorek, 27 grudnia 2022 12:06 Wpisany przez Małgorzata Parafiniuk