Ogłoszenia o pracy

Wszelkie ogłoszenia o konkursach i wolnych stanowiskach pracy w PSW znajdziecie Państwo na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej PSW pod adresem: http://bip.pswbp.pl/?app=nabor

O G Ł O S Z E N I E 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Zatrudni osobę na stanowisko:  MŁODSZY BIBLIOTEKARZ / BIBLIOTEKARZ

Więcej…