Ogłoszenia o pracy

Wszelkie ogłoszenia o konkursach i wolnych stanowiskach pracy w PSW znajdziecie Państwo na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej PSW pod adresem: http://bip.akademiabialska.pl/oferty-pracy/147

O G Ł O S Z E N I E

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II 

Zatrudni osobę na stanowisko:  KIEROWNIK LABORATORIUM MEDYCZNEGO 

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Więcej…