Ogłoszenia o pracy

Wszelkie ogłoszenia o konkursach i wolnych stanowiskach pracy w PSW znajdziecie Państwo na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej PSW pod adresem: http://bip.pswbp.pl/oferty-pracy/147

O G Ł O S Z E N I E

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
zatrudni pracownika Działu Teleinformatycznego

Więcej…

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
zatrudni pracownika Sekcji Kadr

Więcej…