Ogłoszenia o pracy

Wszelkie ogłoszenia o konkursach i wolnych stanowiskach pracy w PSW znajdziecie Państwo na stronach
Biuletynu Informacji Publicznej PSW pod adresem: http://bip.pswbp.pl/?app=nabor

O G Ł O S Z E N I E

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Zatrudni samodzielnego pracownika  do prowadzenia Archiwum

w wymiarze ¾ etatu

Więcej…

 Szczegóły oferty