http://www.pswbp.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/904234rekrutacja22.jpg http://www.pswbp.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/992362701694perspektywy2021.jpg
  • 0
  • 1

Aktualności rekrutacyjne

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki zaleca się dostarczanie dokumentów w formie korespondencji pocztowej na adres: 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
ul. Sidorska 95/97 
21-500 Biała Podlaska
POLAND
z dopiskiem "REKRUTACJA"

Komplet dokumentów powinien zawierać poświadczoną notarialnie kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów).

Dokumenty można także dostarczać osobiście.
- studia prowadzone w j. angielskim - Welcome Center (pok.175)
- studia prowadzone w j. polskim - Sekcja Promocji i Rekrutacji (pok. 108)
w budynku Rektoratu, ul. Sidorska 95/97 w Białej Podlaskiej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30
Pracownik uczelni sporządza kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów oraz poświadcza jej zgodność z oryginałem.
Obowiązują środki bezpieczeństwa w postaci maseczki, dezynfekcji rąk po wejściu do budynku oraz zachowania odległości minimimum 2 m.

Wszystkie formularze i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem kandydata.

studia_niepelnosprawni_facebook_post_image_1200x628

Więcej…

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
SEMESTR ZIMOWY

KIERUNKI PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM
(Nursing, Tourism and recreation, Computer science)


L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
01.02.2022
do
29.07.2022*
2.
Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów* 
* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt. 

 

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
SEMESTR ZIMOWY

KIERUNKI PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM
(Studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie)


L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
01.04.2022
do
23.09.2022*
2.
Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów* **

* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt.
** Nie dotyczy kierunków oczekujących na zgodę MEiN na uruchomienie.

 

NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
SEMESTR LETNI

KIERUNKI PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM
(Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia, Położnictwo - studia pierwszego stopnia)


L.p.
Etap postępowania rekrutacyjnego
Termin
1.
Rejestracja w systemie IRK

Składanie dokumentów (tylko po uzupełnieniu wszystkich danych w IRK i otrzymaniu statusu "Zakwalifikowany, Dostarcz dokumenty!")
od
01.12.2022
do
18.02.2023*
2.
Wynik postępowania rekrutacyjnego
(status "Przyjęty, Gratulujemy!" lub "Nieprzyjęty")
48 godzin po dostarczeniu dokumentów*

* od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz określonych ustawą świąt. Nie dotyczy kierunków oczekujących na uruchomienie.