http://www.pswbp.pl/index.php/pl/rekrutacja/krok-po-kroku #
  • 0
  • 1

Aktualności rekrutacyjne

KOMUNIKAT – dotyczy zakwaterowania w Domu Studenta

na rok akademicki 2020/2021

Więcej…

DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMU STUDENTA
PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 

2/2020 z dnia 10.09.2020 r. 

Decyzja dotyczy wniosków składanych przez kandydatów na studia w PSW do dnia 31.08.2020 r.

Więcej…

Zgodnie z rekomendacją MNiSW zaleca się dostarczanie dokumentów w formie korespondencji pocztowej na adres: 
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
ul. Sidorska 95/97 
21-500 Biała Podlaska
POLAND
z dopiskiem "REKRUTACJA" 

Komplet dokumentów powinien zawierać poświadczoną notarialnie kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów).

Dokumenty można także dostarczać osobiście. Studia prowadzone w j. angielskim - Welcome Center (pok.175), studia prowadzone w j. polskim - Sekcja Promocji i Rekrutacji (pok. 108) w budynku Rektoratu, ul. Sidorska 95/97 w Białej Podlaskiej, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 - pracownik uczelni sporządza kopię dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów oraz poświadcza jej zgodność z oryginałem.
Obowiązują środki bezpieczeństwa w postaci maseczki, dezynfekcji rąk po wejściu do budynku oraz zachowania odległości minimimum 2 m. 

Wszystkie formularze i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym, czytelnym podpisem kandydata.

kurs_jezyka_polskiego_strona

Więcej…

Kadry_dla_Biznesu_strona

Więcej…

Jeżeli jesteście zadowoleni z dotychczasowego studiowania na studiach pierwszego stopnia w Naszej Uczelni, a w przyszłości chcielibyście także ukończyć studia drugiego stopnia; Wasze zainteresowania to zarządzanie w ochronie zdrowia, promocja zdrowia i profilaktyka chorób, polityka zdrowotna Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej i świata, to realizowany na Wydziale Nauk o Zdrowiu kierunek Zdrowie Publiczne (drugiego stopnia), stanowić będzie dla Was dobry wybór. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

  Zakład Zdrowia Publicznego 

Fizjoterapia_strona

Więcej…

studia_niepelnosprawni_facebook_post_image_1200x628

Więcej…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1