Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej realizuje projekt
„Uczelnia dostępna dla wszystkich”

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A050/20

Koszty kwalifikowalne projektu: 3 393 856,20 PLN

Wysokość wkładu UE: 2 860 342,00 PLN 

Więcej…

Zarządzenie Rektora PSW nr 8/2021 z dn. 05.02.2021r.
w sprawie: formy organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4909/zarzadzenie-nr-8-2021

poprawiony_plakat_strona

Więcej…

dofinansowanie_Uczelnia_dostpna_dla_wszystkich_strona

Więcej…

wolontariat_bialski_szpital_strona

Więcej…

fotorelacja_spotkania_strona

Dnia 26 października 2020 roku zostało zawarte Porozumienie o współpracy między Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, a BPO Champions Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Gdańsku.

Więcej…

zakupy_dla_seniora_strona

Więcej…

WANY_KOMUNIKAT_COVID_19_strona

Więcej…

UWAGA STUDENCI I ROKU
Udostępnione zostało logowanie do Wirtualnej Uczelni.

wu-4 

Więcej…

festiwal_kultur_online_strona

Więcej…

Strona 1 z 13

pierwsza
poprzednia
1