Konferencje

KONFERENCJE NAUKOWE
organizowane i współorganizowane przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej
nt. "RYNEK TURYSTYCZNY W DOBIE COVID-19",
która odbędzie się 12-13.11.2021r.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo w załącznikach:

 I_KOMUNIKAT_KONFERENCJI_-_RYNEK_TUYSTYCZNY_W_DOBIE_COVID-19_2021.pdf

 KARTA_ZGOSZENIA_-_RYNEK_TUYSTYCZNY_W_DOBIE_COVID-19_2021.pdf

 OŚWIADCZENIE_UCZESTNIKA_KONFERENCJI.pdf

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej
nt. "Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości- ujęcie interdyscyplinarne".
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo w załącznikach.
   W dniu 14 grudnia 2020 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej odbyła się PIERWSZA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WEKTORY BEZPIECZEŃSTWA „WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA", zorganizowana przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego. Ze względu na specyficzne warunki, wynikające z sytuacji pandemicznej w Polsce, obrady odbywały się w trybie online z wykorzystaniem Platformy Microsoft Teams.

Więcej…

Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Ochrona krajobrazu-krajobrazy piorytetowe"
zostaje przeniesiona na termin 15-16-17.09.2021 r.