Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Organizacją studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz różnorodnych form doskonalenia zajmuje się Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej, w skrócie ACEU.

ACEU zajmuje się również koordynacją Szkoły Policealnej, Uniwersytetu Dziecięcego, a także Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ofertę kierujemy do wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać nowe wykształcenie i umiejętności. Jako jednostka uczelniana Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ACEU korzysta z pełnego wyposażenia Uczelni. Od początku istnienia Uczelnia dąży do zapewnienia swoim studentom komfortowych warunków nauki i wypoczynku. Dzięki inwestycjom i zaplanowanym działaniom Uczelnia stworzyła nowoczesny kampus studencki.

Przez ostatnie 5 lat Uczelnia znacznie powiększyła swoją bazę materialną głównie dzięki konsekwentnej polityce innowacyjnej i skutecznym pozyskiwaniem środków unijnych. Dzięki tym inwestycjom warunki studiowania w Naszej Uczelni są na wysokim poziomie, a sama uczelnia z jednostki dydaktycznej przekształca się w ośrodek dydaktyczno - badawczy.

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna i nowoczesna baza edukacyjna  umożliwia naszym kursantom, studentom, słuchaczom naukę w przyjaznej atmosferze i profesjonalne przygotowanie do m.in. funkcjonowania na rynku pracy.

Uczelnia jest przystosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą studiować na każdym kierunku studiów w zależności od ich stopnia niepełnosprawności. Budynki są wyposażone w windy, specjalne podjazdy, odpowiednio dostosowane toalety oraz miejsca parkingowe.

Kompleks uczelniany obejmuje:

 1. Dwa budynki dydaktyczne
 2. Halę sportową częścią dydaktyczną i boiskiem 
 3. Dom studenta
 4. Dwa centra badawcze  
  1. Centrum Badań nad Innowacjami (CBI)
  2. Centrum EKO-AGRO-TECH
 5. Bibliotekę
 6. Ośrodek wypoczynkowy

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 7.30 do 15.30.

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, pok. 335R (II piętro)

tel. +48 83 344 99 53,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rekrutacja na studia podyplomowe 2017 / 2018 – rozpoczęta

kpp2017

Więcej…

utw_dk_slajd_strona_psw_690x300

Więcej…

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w ramach działań promocyjnych pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym, zawiadamia o możliwości uzyskania wsparcia przez osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym (całkowicie niezdolny do pracy i samodzielniej egzystencji, całkowicie niezdolny do pracy), zamieszkujące na terenie powiatu bialskiego, uczące się w szkołach wyższych.

W ramach programu „AS” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego oraz dodatku na pokrycie kosztów kształcenia dla osób spełniających w/w kryteria.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.pcpr.powiatbialski.pl

wykad_7_slajd_strona_psw_690x300

Więcej…

wykad_6_slajd_strona_psw_690x300

Więcej…

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy na stanowisku nauczyciela w przedszkolu lub innych formach wychowania przedszkolnego i w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (kształcenia zintegrowanego).

ADRESACI

Podyplomowe Studia pn. Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym skierowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Cele szczegółowe:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.
 • kształtowanie umiejętności  organizowania pracy z dziećmi w ramach edukacji zintegrowanej i przedszkolnej;
 • przygotowanie słuchaczy do wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem rozwojowym;
 • przygotowanie słuchaczy do realizowania diagnozy pedagogicznej, wspomagania rozwoju dziecka i radzenia z trudnościami szkolnymi;
 • przygotowanie do radzenia z problemami wychowawczymi dzieci i rozwiązywania ich we współpracy z rodziną i środowiskiem dziecka.


Uzyskane kwalifikacje

Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli słuchaczom uzyskać kwalifikacje nauczycielskie zgodnie zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131).

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych dające uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i w szkole podstawowej na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo jego kserokopia,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (tj. suplement do przedkładanego dyplomu ukończenia studiów, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania nauczycielskiego, kurs kwalifikacyjny lub inne zaświadczenie świadczące o posiadaniu uprawnień do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć).


Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 1.  Internetowa Rejestracja Kandydatów
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 • jedna aktualna fotografia kolorowa, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego,
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu)


Czas trwania: 3 semestry
Ilość godzin: 350 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyki pedagogicznej
Liczba miejsc: 25
Koordynator: dr Stanisława Nazaruk
Odpłatność: opłata rekrutacyjna - 100 zł; czesne - 1150 zł/semestr
Data rozpoczęcia zajęć: październik 2017 r.

Strona 1 z 17

pierwsza
poprzednia
1
facebook-ilogo-690
Zapraszamy na naszą stronę
na Facebooku, na bieżąco informujemy
o wydarzeniach, rozmawiamy, ogłaszamy konkursy i rozdajemy nagrody.