Plany zajęć

Podyplomowe studia kwalifikacji pedagogicznych

I semestr  KP-I-SEM-P

Podyplomowe studia kwalifikacji pedagogicznych

I semestr

II semestr PSKP-II-SEM-P

III semestr  PSKP-III-SEM-P

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

I semestr EWzWP-I-SEM-P

II semestr EWzWP-II-SEM-P

III semestr  EWzWP-III-SEM-P-Z.pdf

Bezpieczeństwo i higiena pracy

I semestr  BHP-I-SEM-P-Z-II.pdf

Rachunkowość i audyt finansowy 

I semestr  RiAF-I-SEM-P-Z.pdf

II semestr

Finanse publiczne i administracja 

I semestr  FPiA-I-SEM-P-Z.pdf

II semstr 
             
Agent celny 

I semestr  AC-I-SEM-P-Z-II.pdf

II semestr

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

I semestr   ZZL-I-SEM-P-I-II-Z-III.pdf

II semestr

Rolnictwo ekologiczne i projektowanie terenów zielonych

I semestr   REiPTR-I-SEM-P

czwartek, 06 grudnia 2018 08:22 Poprawiony: piątek, 13 grudnia 2019 13:29 Wpisany przez Andrzej Borodijuk