Terminarz:

 I semestr 2020/2021

 III semestr 2020/2021


Plany zajęć:


Zarządzanie oświatą

ZO-I-SEM-P-S

Podyplomowe studia kwalifikacji pedagogicznych I semestr

 KP-I-SEM-P-Z.pdf  

Podyplomowe studia kwalifikacji pedagogicznych III semestr

 KP-III-SEM-P-Z.pdf

Rachunkowość i audyt finansowy 

RiAF-I-SEM-P-S

Finanse publiczne i administracja 

FPiA-I-SEM-P-S  

Agent celny 

AC-I-SEM-P-S

Rolnictwo ekologiczne i projektowanie terenów zielonych

REiPTZ-I-SEM-SP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


czwartek, 06 grudnia 2018 08:22 Poprawiony: piątek, 04 grudnia 2020 14:16 Wpisany przez Andrzej Borodijuk