Plany zajęć

Zajęcia e-learning


Podyplomowe studia kwalifikacji pedagogicznych

I semestr  KP-I-SEM-P

II semestr  KP-II-SEM-P

Bezpieczeństwo i higiena pracy

I semestr  BHP-I-SEM-P

II semestr  BHP-II-SEM-P - zajęcia stacjonarne    

Rachunkowość i audyt finansowy 

I semestr  RiAF-I-SEM-P

II semestr  RiAF-II-SEM-P

Finanse publiczne i administracja 

I semestr  FPiA-I-SEM-P

II semstr  FPiA-II-SEM-P  
             
Agent celny 

I semestr  AC-I-SEM-P

II semestr  AC-II-SEM-P    

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

I semestr   ZZL-I-SEM-P

II semestr  ZZL-II-SEM-P

Rolnictwo ekologiczne i projektowanie terenów zielonych

I semestr   REiPTR-I-SEM-P

II semestr  REiPTZ-II-SEM-P  

czwartek, 06 grudnia 2018 08:22 Poprawiony: środa, 17 czerwca 2020 07:10 Wpisany przez Andrzej Borodijuk