Drodzy Państwo w związku z nieprzewidywalną sytuacją epidemiologiczną i podwyższonym ryzykiem zachorowania na COVID-19 Władze Uczelni podjęły decyzję o odwołaniu zajęć do dnia 14.04.2020 r.

 


Plany zajęć


Podyplomowe studia kwalifikacji pedagogicznych

I semestr  KP-I-SEM-P

II semestr  KP-II-SEM-P

Bezpieczeństwo i higiena pracy

I semestr  BHP-I-SEM-P

II semestr  BHP-II-SEM-P

Rachunkowość i audyt finansowy 

I semestr  RiAF-I-SEM-P

II semestr  RiAF-II-SEM-P-Z-I-ZJAZD.pdf

Finanse publiczne i administracja 

I semestr  FPiA-I-SEM-P

II semstr  FPiA-II-SEM-P  
             
Agent celny 

I semestr  AC-I-SEM-P

II semestr  AC-II-SEM-P

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

I semestr   ZZL-I-SEM-P

II semestr  ZZL-II-SEM-P

Rolnictwo ekologiczne i projektowanie terenów zielonych

I semestr   REiPTR-I-SEM-P

II semestr  REiPTZ-II-SEM-P-Z.pdf

czwartek, 06 grudnia 2018 08:22 Poprawiony: wtorek, 24 marca 2020 08:45 Wpisany przez Andrzej Borodijuk