Terminarz II semestr

Plany zajęć


Podyplomowe studia kwalifikacji pedagogicznych

I semestr  KP-I-SEM-P

II semestr

Bezpieczeństwo i higiena pracy

I semestr  BHP-I-SEM-P-Z-III.pdf

II semestr

Rachunkowość i audyt finansowy 

I semestr  RiAF-I-SEM-P-Z.pdf

II semestr

Finanse publiczne i administracja 

I semestr  FPiA-I-SEM-P-Z.pdf

II semstr 
             
Agent celny 

I semestr  AC-I-SEM-P-Z-II.pdf

II semestr

Zarządzanie zasobami ludzkimi 

I semestr   ZZL-I-SEM-P-I-II-Z-III.pdf

II semestr

Rolnictwo ekologiczne i projektowanie terenów zielonych

I semestr   REiPTR-I-SEM-P

II semestr

czwartek, 06 grudnia 2018 08:22 Poprawiony: środa, 15 stycznia 2020 14:29 Wpisany przez Andrzej Borodijuk