Kwalifikacje_pedagogiczne_2

Adresaci studiów

 Studia adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania wybranego przedmiotu w szkole.

Cele studiów

 • przygotowanie merytoryczne, metodyczne i praktyczne do prowadzenia zajęć w szkole
 • opanowanie wiadomości i umiejętności z nauk pedagogicznych, psychologicznych i dydaktycznych
 • przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach bloków szczegółowych metodyk: humanistycznych, ścisłych i ekonomicznych
 • przyswojenie i pogłębienie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, ratownictwa przedmedycznego, emisji głosu
 • wyposażenie w umiejętności właściwego komunikowania się z uczniem, wychowankiem
 • pomoc w tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w ramach awansu zawodowego

 

Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli słuchaczom uzyskać kwalifikacje do pracy
w szkołach i placówkach oświatowych. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Tematyka zajęć

 • Pedagogika ogólna, społeczna  szkolna, specjalna
 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Prawo oświatowe
 • Komunikacja interpersonalna
 • Rozwój zawodowy nauczyciela
 • Ratownictwo przedmedyczne
 • Dydaktyka przedmiotu/zajęć Nauki przyrodniczo-techniczne,  Nauki humanistyczno-społeczne, Nauki społeczno-przyrodnicze

 

Kadra dydaktyczna

 • dr Stanisława Nazaruk- nauczyciel akademicki 
 • dr Helena Konovaluk-Nikitin - nauczyciel akademicki 
 • dr Marzena Ruszkowska - nauczyciel akademicki 
 • dr Anna Ślifirczyk - nauczyciel akademicki 
 • dr Ewa Pawłowicz-Sosnowska - nauczyciel akademicki 
 • dr Sebastian Sobczuk- nauczyciel akademicki
 • dr Ewa Szymczuk- nauczyciel akademicki 
 • mgr Magdalena Pawlik- nauczyciel akademicki 
 • mgr Anna Sawczuk - nauczyciel akademicki PSW 
 • dr Sergiusz Nikitin - praktyk
 • mgr Małgorzata Mika - praktyk
 • mgr Iwona Jędryczkowska - praktyk
 • mgr Kamila Kolęda - nauczyciel ALO

Koordynator studiów podyplomowych - dr Stanisława Nazaruk Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymiar godzinowy -  619 godzin wykładów i ćwiczeń w tym 235 godzin realizowanych w formie kształcenia na odległość oraz 150 godzin praktyk

Część godzin on-line - bez konieczności przyjazdy

Czas trwania - 3 semestry

Czesne - 1250 zł./semestr

Ilość miejsc - 30

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad  2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe
1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).
poniedziałek, 04 października 2010 21:25 Poprawiony: wtorek, 22 listopada 2022 11:14 Wpisany przez Andrzej Borodijuk