Jzyk_angielski_w_biznesie_i_spedycji

Adresaci studiów

Adresatami studiów są absolwenci wszystkich kierunków studiów posiadający co najmniej dyplom licencjata i znający język angielski przynajmniej na poziomie B1; pracownicy firm międzynarodowych; pracownicy instytucji finansowych; osoby samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą i współpracujące lub pragnące rozpocząć współpracę z kontrahentami posługującymi się językiem angielskim oraz osoby, które chciałyby podnieść swoje kompetencje, rozwinąć lub uzupełnić posiadane umiejętności.

 

Cel studiów

Współczesne realia pracy stawiają pracownikom coraz wyższe wymagania. Dlatego też w wielu instytucjach i firmach współpracujących z zagranicznymi partnerami, znajomość specjalistycznego języka biznesu staje się standardem. Głównym celem oferowanych studiów podyplomowych Język angielski w biznesie i spedycji jest podwyższenie kompetencji językowych słuchaczy związanych z przedsiębiorczością, handlem, sferą obsługi transgranicznej i spedycyjnej oraz poszerzenie ich wiedzy merytorycznej. Zdobyte informacje zarówno praktyczne jak i formalne pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie w środowisku biznesowym. Pozwolą zapoznać się i przygotować do przeprowadzania spotkań i negocjacji, przygotowania prezentacji, pisania oficjalnych pism, listów i umów.

Ponadto, innym również ważnym celem studiów podyplomowych jest nabycie umiejętności czytania tekstów biznesowych oraz usprawnienie umiejętności swobodnej konwersacji oraz rozumienia języka angielskiego.

Studia Podyplomowe Język angielski w biznesie i spedycji przy Zakładzie Neofilologii Akademii Bialskiej pomogą uzupełnić umiejętności językowe z języka angielskiego w zakresie biznesu, administracji, obsługi celnej oraz spedycji, co może ułatwić absolwentom pracę w firmach handlowych, przedsiębiorstwach i innych instytucjach zajmujących się współpracą z anglojęzycznym partnerem.

Program studiów

 • Angielska terminologia języka biznesu i spedycji
 • Praca z tekstem specjalistycznym
 • Komunikacja ustna w polsko - angielskich kontaktach biznesowych
 • Korespondencja w polsko - angielskich kontaktach biznesowych
 • Podstawy ustnych i pisemnych tłumaczeń specjalistycznych
 • PNJR Sprawności zintegrowane - kurs doskonalący


Kwalifikacje po ukończeniu studiów

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wzór MEN-I-9SW). Ponadto, osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu, mogą przystąpić do egzaminów biznesowych typu BEC (Business English Certificates) 

Kadra dydaktyczna

 • dr Izabela Dąbrowska
 • dr Ewa Fiutka
 • mgr Iwona Wińska
 • mgr Daniel Sawczuk
 • mgr Marta Popławska


Koordynator studiów podyplomowych -
dr Ewa Fiutka Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymiar godzinowy - 164 godzin ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 10

Czesne - 1700 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/istopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).