COVID-19

Zarządzenie nr 101/2020 
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
z dnia 09.09.2020 r. 
w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych i wymogów dotyczących bezpieczeństwa studentów i pracowników w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4695/zarzadzenie-nr-101-2020 

Zarządzenie nr 100/2020 
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
z dnia 01.09.2020 r. 
w sprawie: ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w okresie zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii wirusem SARS-CoV-2

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4687/zarzadzenie-nr-100-2020

 

Zarządzenie 85/2020 
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
z dnia 07.07.2020r. 
w sprawie: obowiązkowego korzystania z komory dezynfekcji umieszczonej przy głównym wejściu w budynku Rektoratu oraz Domu Studenta oraz działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom COVID-19 - choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 

 

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4647/zarzadzenie-nr-85-2020

W trosce o zdrowie Studentów i Pracowników PSW, uczelnia zakupiła dwie komory dezynfekcji.
Umieszczone one zostały przy głównym wejściu w budynku Rektoratu oraz Domu Studenta.
Wszystkich Pracowników i Studentów wchodzących na Uczelnię uprasza się o korzystanie z komory. Wchodząc do niej należy się zatrzymać, podnieść ręce do góry i opuścić głowę - cały proces trwa 5 sekund - jest to czas potrzebny do pełnego procesu dezynfekcji.
Wspólnie zadbajmy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo!

Więcej…

Zarządzenie 77/2020 
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
z dnia 26.06.2020r. 
w sprawie: działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom COVID-19 - choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4630/zarzadzenie-nr-77-2020

Zarządzenie 68/2020 
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
z dnia 18.06.2020r. 
w sprawie: działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom COVID-19 - choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2

http://bip.pswbp.pl/zarzadzenie/4594/zarzadzenie-nr-68-2020

UWAGA STUDENCI

W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA WYNIKAJĄCEGO Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA
STUDENCI, KTÓRZY PLANUJĄ PRZYBYCIE NA TEREN UCZELNI W ZWIĄZKU Z DOPEŁNIENIEM FORMALNOŚCI
ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM DYPLOMOWYM 
ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
ZAŁOŻENIA MASECZKI
DEZYNFEKCJI RĄK PO WEJŚCIU NA TEREN UCZELNI
ZACHOWANIA ODLEGŁOŚCI MINIMUM 2 METRÓW

Szczegółowych informacji o terminach egzaminów dyplomowych udzielają pracownicy
właściwych Sekretariatów Wydziału.

Więcej…

Strona 1 z 4

pierwsza
poprzednia
1