nitychoruk
prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
Rektor
Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych
im. Jana Pawła II

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II została powołana w 2000 roku. Obecnie kształci na
18 kierunkach BEZPŁATNYCH studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich i magisterskich (uzupełniających).

Misją Akademii Bialskiej jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie jakościowym, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych, a także działań na rzecz rozwoju miasta i regionu.

Uczelnia posiada 22-letnie doświadczenie edukacyjne, potwierdzone pozytywnymi ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.
W ciągu 22 lat działalności zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych, by w 2016, 2017, 2018 i 2021 roku stać się najlepszą uczelnią w Polsce w gronie państwowych wyższych szkół zawodowych! (w ogólnopolskim rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw").

poniedziałek, 18 lipca 2016 09:59 Poprawiony: poniedziałek, 28 lutego 2022 15:10 Wpisany przez Marek Kowalczyk