bepue


Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski i Unii Europejskiej  

 

 

Adresaci studiów:

Pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, policjanci, strażnicy graniczni, pracownicy sektora publicznego, przedsiębiorcy.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w obszarze prawa, sytemu podatkowego i zwalczania przestępczości w obrocie ekonomicznym i pozaekonomicznym.  W szczególności będzie to polegało na zdobyciu teoretycznej i praktycznej wiedzy, która pozwoli uczestnikom w rzeczywistości zawodowej wykorzystywać nabyte umiejętności w zakresie identyfikacji  i zwalczania przestępczości ekonomicznej wymierzonej  w budżet państwa ("szara strefa" i "czarny rynek w gospodarce).

Program studiów:

Podstawy prawa podatkowego i administracyjnego,
System podatkowy w Polsce,
Procedury celne,
Ochrona interesów finansowych Polski i UE. Zagadnienia prawne i instytucjonalne,
Postępowanie karne i karno skarbowe,
Kontrola podatkowa,
Kontrola celno-skarbowa,
Przestępstwa podatkowe,
Podstawy prawa cywilnego,
Ochrona obszaru celnego UE w aspekcie ekonomicznym i pozaekonomicznym,
Formy zwalczania przestępczości ekonomicznej,
Zarządzanie bezpieczeństwem w obrocie gospodarczym,
Kadry Krajowej Administracji Skarbowej,
Krajowa Administracja Skarbowa - podstawy prawne funkcjonowania, organizacja, zadania,
Praktyczne aspekty RODO.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów:

Absolwent po ukończeniu studiów będzie dysponowała wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami z zakresu przeciwdziałania i zwalczania negatywnych zjawisk w sektorze finansów oraz obrotu gospodarczego. Zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania instytucji stojących na straży bezpieczeństwa ekonomicznego i pozaekonomicznego Polski i UE.

Kadra dydaktyczna:

15-29_35x45_Liliana_Biaach

dr Liliana Białach - koordynator studiów ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) doktor  nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, wieloletni funkcjonariusz Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej z doświadczeniem na  stanowisku kierowniczym. Nauczyciel akademicki. Zainteresowania badawcze: myśl polityczna, administracja, prawo celne, międzynarodowy obrót towarowy.

dr Andrzej Halicki - doktor nauk prawnych, wieloletni funkcjonariusz Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej z doświadczeniem na kierowniczych stanowiskach. Autor książek z zakresu administracji publicznej w tym m.in. monografii poświęconych administracji celnej oraz personelowi Krajowej Administracji Skarbowej.


dr Aneta Chrząszcz
- kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Bialskiej, doktor nauk społecznych, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku (kierunek Prawo), nauczyciel akademicki.

mgr inż. Leszek Krasa
  dr Jakub Głowacz
  dr Małgorzata Bessaraba
  mgr Jakub Jankowski
  mgr Monika Ząbek
  mgr Tomasz Krzewiński

Wymiar godzinowy - 179 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 15

Czesne -
1800 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

  • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).