bepue


Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski i Unii Europejskiej  

 

 

Adresaci studiów:

Pracownicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, policjanci, strażnicy graniczni, pracownicy sektora publicznego, przedsiębiorcy.

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w obszarze prawa, sytemu podatkowego i zwalczania przestępczości w obrocie ekonomicznym i pozaekonomicznym.  W szczególności będzie to polegało na zdobyciu teoretycznej i praktycznej wiedzy, która pozwoli uczestnikom w rzeczywistości zawodowej wykorzystywać nabyte umiejętności w zakresie identyfikacji  i zwalczania przestępczości ekonomicznej wymierzonej  w budżet państwa ("szara strefa" i "czarny rynek w gospodarce).

Program studiów:

Podstawy prawa podatkowego i administracyjnego,
System podatkowy w Polsce,
Procedury celne,
Ochrona interesów finansowych Polski i UE. Zagadnienia prawne i instytucjonalne,
Postępowanie karne i karno skarbowe,
Kontrola podatkowa,
Kontrola celno-skarbowa,
Przestępstwa podatkowe,
Podstawy prawa cywilnego,
Ochrona obszaru celnego UE w aspekcie ekonomicznym i pozaekonomicznym,
Formy zwalczania przestępczości ekonomicznej,
Zarządzanie bezpieczeństwem w obrocie gospodarczym,
Kadry Krajowej Administracji Skarbowej,
Krajowa Administracja Skarbowa - podstawy prawne funkcjonowania, organizacja, zadania,
Praktyczne aspekty RODO.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów:

Absolwent po ukończeniu studiów będzie dysponowała wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami z zakresu przeciwdziałania i zwalczania negatywnych zjawisk w sektorze finansów oraz obrotu gospodarczego. Zdobędzie wiedzę na temat funkcjonowania instytucji stojących na straży bezpieczeństwa ekonomicznego i pozaekonomicznego Polski i UE.

Kadra dydaktyczna:

dr Liliana Białach

dr  Aneta Chrząszcz

dr Andrzej Halicki

dr Małgorzata Bessaraba

dr Jakub Głowacz

mgr inż. Leszek Krasa

mgr Jakub Jankowski

mgr Wiesław Stachowicz

mgr Monika Ząbek

mgr Tomasz Krzewiński

Koordynator studiów podyplomowych - dr Liliana Białach Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymiar godzinowy - 179 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 15

Opłaty za studia - czesne / semestr - 1800 zł

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

  • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).