RU flaga-ru

 

nursing2tourism2computer-science2

 

The mission of Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska is to educate young people on a high quality level and to initiate and conduct research as well as development activities for the benefit of the town and the region.

The University has 20 years of educational experience, which is confirmed by the grades awarded by the Polish Accreditation Committee as well as by the National Accreditation Council of Nursing and Midwifery Schools.

Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska was founded in 2000. Currently, the University  educates around 3000 students who study free of charge in 18 faculties of engineer, long-cycle and supplementary master degree programmes.

Throughout the period of its activity, the University has been occupying high places in the national rankings among other vocational higher education institutions. Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska is the best higher vocational education institution in the country! (According to the nationwide rankings of Rzeczpospolita and Perspektywy – two opinion-making magazines in Poland).  Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska is the most popular university among other higher vocational education institutions. Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska was awarded a distinction in terms of recruitment referring to the 2015/2016 academic year - according to the rating of the Ministry of Science and Higher Education.

Ładuję…

Misją  Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie jakościowym, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych a także działań na rzecz rozwoju miasta i regionu.

Uczelnia posiada 20-letnie doświadczenie edukacyjne, potwierdzone ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została powołana w 2000 roku. Obecnie kształci ok. 3000 studentów na 18 kierunkach BEZPŁATNYCH studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

W ciągu 20 lat działalności PSW od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. PSW w Białej Podlaskiej jest najlepszą uczelnią w kraju! (ogólnopolski ranking Rzeczpospolitej i Perspektyw) PSW w Białej Podlaskiej to, wg rankingu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najpopularniejsza w Polsce uczelnia wśród wszystkich państwowych wyższych szkół zawodowych w rekrutacji na rok akademicki 2015/2016, za co została wyróżniona.

czwartek, 23 lutego 2017 11:00 Poprawiony: wtorek, 05 maja 2020 10:24 Wpisany przez Marek Kowalczyk