Kadry_i_pace_2

 

Opis kierunku:
Studia podyplomowe „Kadry i płace" rozwijają umiejętność samodzielnej, poprawnej i sprawnej obsługi kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, przygotowują do pełnienia funkcji koordynującej/kierowniczej w obszarze kadr i płac.

Cel studiów:
Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, rozliczania wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, dokumentacji: kadrowej, podatkowej oraz ZUS, jak również systemów kadrowo-płacowych oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu.

Dla kogo?

Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym, zarówno aktywnych zawodowo specjalistów w obszarze kadr i płac, poszukujących możliwości doskonalenia poziomu wiedzy i kompetencji jak również do osób przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych

Program:
Treści programowe realizowane podczas zajęć oparte są o pogłębioną wiedzę praktyczną. Omawiana tematyka jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym i obejmuje następujące bloki tematyczne:
 • Prawne aspekty nawiązania, zmiany oraz rozwiązania stosunku pracy
 • Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Akta osobowe i dokumentacja pracownicza
 • Składki ZUS od umów o pracę i cywilnoprawnych
 • Wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy
 • Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Ochrona danych osobowych
 • Rozliczanie list płac
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Rozliczanie czasu pracy
 • Zatrudnianie cudzoziemców


Co zyskujesz?

Uczestnik studiów zyskuje:
1. niezbędną wiedzę z zakresu kadr i płac umożliwiającą doskonalenie umiejętności pożądanych na rynku pracy;
2. znajomość narzędzi informatycznych wykorzystywanych w codziennej pracy zespołów kadrowo-płacowych;
3. kontakt z praktykami i ekspertami w zakresie kadr i płac.

Partnerzy kierunku:
Program studiów został opracowany we współpracy z Biurem Rachunkowym Beata Arseniuk.

Kadra

Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy, dlatego zajęcia poza częścią teoretyczną charakteryzują się realizacją przykładów, ćwiczeń, case study - obrazujących dynamikę zmieniających się procesów kadrowo-płacowych.
 • dr Aneta Chrząszcz - pracownik ABNS
 • mgr Beata Arseniuk - Biuro Rachunkowe Beata Arseniuk
 • Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Koordynator studiów podyplomowych
 - dr Joanna Żurakowska-Sawa
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymiar godzin - 160 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30

Czesne - 1800 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).