ZZL_-_poprawiony
Adresaci studiów

Studia kierowane są do menedżerów i właścicieli firm, kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji administracji publicznej, pracowników działów personalnych i kadrowych, doradców personalnych, psychologów i socjologów.

Cel studiów

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ukierunkowane są na zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat metod i narzędzi, możliwych do zastosowania w praktyce zarządzania, a także dostarczenia profesjonalnej wiedzy niezbędnej do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim.

Program studiów

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pomiar efektywności ZZL
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach zhierarchizowanych
 • Negocjacje i mediacje
 • Systemy motywacyjne
 • Doskonalenie kompetencji społecznych
 • Audyt personalny
 • Wartościowanie pracy, systemy wynagrodzeń
 • Coaching
 • Rozwój pracowników (plany szkoleniowe, ścieżki kariery, zarządzanie talentami)
 • Prawo pracy
 • Ochrona danych osobowych w obszarze działu kadr
 • Uważność i rozwój osobisty w praktyce

Kadra dydaktyczna

 • dr hab. Danuta Guzal-Dec - nauczyciel akademicki PSW w Białej Podlaskiej
 • dr hab. Zbigniew Ciekanowski - nauczyciel akademicki PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Dariusz Brążkiewicz - nauczyciel akademicki PSW w Białej podlaskiej
 • dr Aneta Chrząszcz - nauczyciel akademicki PSW w Białej Podlaskiej
 • mgr Wioleta Dąbrowska - księgowa/specjalista ds. kadr i prac w kancelarii księgowo-podatkowej
 • mgr Renata Montewka - praktyk
 • mgr Edyta Aktepe - praktyk
 • mgr Piotr Smyk - praktyk

Koordynator studiów podyplomowych - dr Monika Łęska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   

Wymiar godzinowy - 170 godzin wykładów i ćwiczeń  

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30  

Opłaty za studia - czesne / semestr - 1700 zł.

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2021 r. 

Studia kończą się
egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

1.Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).
poniedziałek, 04 października 2010 21:44 Poprawiony: poniedziałek, 30 sierpnia 2021 09:47 Wpisany przez Andrzej Borodijuk