Adresaci studiów

Studia kierowane są do menedżerów i właścicieli firm, kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji administracji publicznej, pracowników działów personalnych i kadrowych, doradców personalnych, psychologów i socjologów.

Cel studiów

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ukierunkowane są na zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat metod i narzędzi, możliwych do zastosowania w praktyce zarządzania, a także dostarczenia profesjonalnej wiedzy niezbędnej do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim.

Program studiów

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pomiar efektywności ZZL
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Diagnoza predyspozycji zawodowych
 • Negocjacje i mediacje
 • Systemy motywacyjne
 • Doskonalenie kompetencji społecznych
 • Audyt personalny
 • Wartościowanie pracy, systemy wynagrodzeń
 • Coaching
 • Rozwój pracowników (plany szkoleniowe, ścieżki kariery, zarządzanie talentami)
 • Prawo pracy
 • Ochrona danych osobowych w obszarz działu kadr

Kadra dydaktyczna

 • dr hab. Danuta Guzal-Dec - nauczyciel akademicki PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Dariusz Brążkiewicz - nauczyciel akademicki PSW w Białej podlaskiej
 • dr Aneta Chrząszcz - nauczyciel akademicki PSW w Białej Podlaskiej
 • mgr Sylwia Lewczuk - trener w zakresie doskonalenia kompetencji społecznych, diagnozy predyspozycji zawodowych
 • mgr Wioletta Dąbrowska - księgowa/specjalista ds. kadr i prac w kancelarii księgowo-podatkowej
 • mgr Renata Montewka
 • mgr Piotr Smyk

Koordynator studiów podyplomowych - dr Monika Łęska  

Wymiar godzinowy - 160 godzin wykładów i ćwiczeń  

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30  

Opłaty za studia - opłata rekrutacyjna - 85 zł; czesne / semestr - 1700 zł.
 

Rozpoczęcie zajęć - listopad 2020 r. 

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

1.Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz jego kserokopia,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).
poniedziałek, 04 października 2010 21:44 Poprawiony: środa, 13 maja 2020 13:11 Wpisany przez Andrzej Borodijuk