Sekcja Nauki - Aktualności

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Wszelkie szczegóły, kryteria i załączniki dostępne są na stronie BIP MNISW.

Szanowni Państwo,

w dniach 24-25 listopada online odbędzie się szósta edycja Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN.

Merytorycznie LUMEN 2020 skupi się na zagadnieniach związanych ze skutkami COVID-19, wdrażaniem Ustawy 2.0 i wyzwaniami nowej kadencji władz rektorskich. Zostaną pokazane aktualne trendy w szkolnictwie wyższym, omówione liczne zmiany prawne i zaprezentowane innowacje zarządcze gotowe do zaadaptowania na uczelniach.

Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny.

Szczegółowe informacje o konferencji, programie i prelegentach można uzyskać na stronie konferencji LUMEN 2020

Zarządzanie strategiczne - relacja z pierwszego dnia konferencji LUMEN 2020 na kanale PCG Academia.

Zarządzanie operacyjne - relacja z drugiego dnia konferencji LUMEN 2020 na kanale PCG Academia.

Więcej…

IV Ogólnopolska Społeczna Konferencja Naukowa "Analiza polskiego społeczeństwa" odbędzie się 27 listopada 2020 roku w formie hybrydowej (Lublin/online).

Celem Konferencji jest próba uchwycenia i opisania zmian, napięć i dylematów dotyczących współczesnego społeczeństwa.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli kierunków społecznych i humanistycznych oraz osób zainteresowanych poruszaną podczas wydarzenia tematyką.

Rejestracja dobiega końca 5 listopada 2020 r.

Więcej…