Studenci

Przyjęcia do Domu Studenta PSW - Studenci (I tura naboru)

DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMU STUDENTA
PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1/2021 z dnia 30.07.2021 r.

Decyzja dotyczy wniosków składanych przez studentów PSW – do dnia 15.07.2021r. 

Więcej…

OGŁOSZENIE

Przychylając się do prośby naszych studentów (zwłaszcza obcokrajowców), sygnalizujących trudności w skompletowaniu dokumentów o przyznanie miejsca w Domu Studenta na rok akademicki 2021/22 z powodu pandemii, przedłuża się termin składania wniosków wraz z załącznikami do dnia 31 sierpnia 2021r.,

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej PSW według numerów albumów:

dnia 30 lipca 2021r. – I tura naboru
dnia 10 września 2021r. – II tura naboru

Harmonogram sesji poprawkowej letniej na kierunku Pedagogika
w roku akademickim 2020/2021
Harmonogram sesji poprawkowej letnie obowiązującej w roku akademickim 2020/2021
na kierunku Socjologia
Harmonogram sesji poprawkowej letniej obowiązujący na kieruku 
Filologia Rosyjska w roku akademickim 2020/2021
Harmonogram sesji poprawkowej letniej obowiązującej na kierunku 
Filologia Angielska w roku akademickim 2020/2021

Pielęgniarstwo - harmonogram sesji letniej poprawkowej 2020/2021

 PIELĘGNIARSTWO_-_sesja_egz._poprawkowa_letnia_2020-2021.pdf 

Strona 1 z 36

pierwsza
poprzednia
1