Studenci

Program Praktyk - Fizykoterapia IVsem.pdf

Karta weryfikacji osiąganych efektów kształcenia - Fizykoterapia EK_-_II_rok_-_IV_sem._-_karta_fizykoterapia_100_godz.doc

Program Praktyk - Kinezyterapia IVKinezyterapia.pdf

Karta weryfikacji osiąganych efektów kształcenia - Kinezyterapia EK_-_II_rok_-_sem._4_-_KARTA_OSIAGNIETYCH_EFEKTOW_KSZTACENIA_PRAKTYTKANTA__Praktyka_z_kinezyterapii_100_godz_copy.doc

Więcej…

Harmonogram obron obowiązujący w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach:
Ekonomia I i II stopień, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie.
Zestaw pytań obowiązujący na egzaminie dyplomowym na kierunku ZARZĄDZANIE
Poprawkowe zaliczenie przedmiotu "Rynek kapitałowy i finansowy" (Ekonomia mgr I rok) oraz
przedmiotu "Ocena projektu inwestycyjnego" (Finanse i Rachunkowość II rok)
odbędzie się  15.06.2018 r. godz. 16.45 sala 141R,


Wykaz konsultacji pracowników Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego
w czerwcu 2018 r.
 KONSULTACJE-czerwiec.pdf

 dyżury lektorów - sesja egzaminacyjna letna 2018.docx

Harmonogram konsultacji obowiązujący w czerwcu

Strona 1 z 15

pierwsza
poprzednia
1