Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej :: dział plików RSS

Zawartość Foldery/Pliki

Akty prawne

(0/1)
Statut Uczelni, Regulaminy, Uchwały Senatu, Zarządzenia Rektora i inne...

Formularze, druki, wzory dokumentów

(9/32)
Formularze, druki, wzory dokumentów związanych z: rekrutacją, stypendiami, konferencjami, stażami i praktykami zagranicznymi, pracą dyplomową...
Komisja bioetyczna (0/5) Praca dyplomowa (2/16)
Rekrutacja (0/2) Tok studiów (2/7)

Plany i terminarze zajęć

(24/69)
Kliknij aby sprawdzić aktualny plan zajęć dla swojego kierunku
Bezpieczeństwo Narodowe (1/5) Budownictwo (0/3)
Dietetyka (0/3) Ekonomia (1/5)
Filologia Angielska (1/4) Filologia Rosyjska (0/3)
Finanse i Rachunkowość (0/3) Fizjoterapia (0/5)
Informatyka (0/3) Mechanika i Budowa Maszyn (0/3)
Pedagogika (1/7) Pielęgniarstwo (1/4)
Ratownictwo Medyczne (0/3) Rolnictwo (0/3)
Socjologia (0/3) Turystyka i Rekreacja (1/4)
Zarządzanie (0/3) Zdrowie Publiczne (0/2)

Plany studiów, Karty przedmiotów, Raporty samooceny

(665/7718)
Bezpieczeństwo Narodowe (51/647) Budownictwo (13/163)
Dietetyka (13/135) Ekonomia (57/605)
Filologia angielska (91/1065) Filologia rosyjska (75/614)
Finanse i Rachunkowowść (23/292) Fizjoterapia (24/249)
Informatyka (16/132) Mechanika i Budowa Maszyn (15/193)
Pedagogika (44/665) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (12/161)
Pielęgniarstwo (43/549) Ratownictwo Medyczne (33/553)
Rolnictwo (13/154) Socjologia (32/443)
Turystyka i Rekreacja (27/307) Zarządzanie (30/444)
Zdrowie Publiczne (15/260)

Wydawnictwa, Księga znaku, Logo PSW

(24/240)
Logo Uczelni, wydawnictwa, informatory, ulotki informacyjne, plakaty...
Bialski Przegląd Akademicki (0/8) Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne (12/134)
Human and Health / Człowiek i Zdrowie (8/81)