Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej :: dział plików RSS

Zawartość Foldery/Pliki

Akty prawne

(0/1)
Statut Uczelni, Regulaminy, Uchwały Senatu, Zarządzenia Rektora i inne...

Formularze, druki, wzory dokumentów

(9/64)
Formularze, druki, wzory dokumentów związanych z: rekrutacją, stypendiami, konferencjami, stażami i praktykami zagranicznymi, pracą dyplomową...
Komisja bioetyczna (0/5) Pomoc materialna (0/9)
Praca dyplomowa (2/28) Rekrutacja (0/4)
Tok studiów (2/18)

Inne pliki

(24/240)
Logo Uczelni, wydawnictwa, informatory, ulotki informacyjne, plakaty...
Bialski Przegląd Akademicki (0/8) Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne (12/134)
Human and Health / Człowiek i Zdrowie (8/81)

Plany i terminarze zajęć

(44/48)
Kliknij aby sprawdzić aktualny plan zajęć dla swojego kierunku
Bezpieczeństwo Narodowe (1/5) Budownictwo (0/0)
Ekonomia (1/0) Filologia (3/6)
Finanse i Rachunkowość (0/0) Informatyka (0/4)
MEDYCZNE (9/5) Mechanika i Budowa Maszyn (0/4)
PODYPLOMOWE (13/15) Pedagogika (0/0)
Rolnictwo (0/0) Socjologia (0/0)
Turystyka i Rekreacja (1/5) Zarządzanie (0/0)

Plany studiów, Karty Modułów Kształcenia

(356/3831)
Bezpieczeństwo Narodowe (18/230) Ekonomia (27/302)
Filologia (145/1209) Finanse i Rachunkowowść (14/169)
Fizjoterapia (4/5) Gospodarka Przestrzenna (6/32)
Pedagogika (35/480) Pielęgniarstwo (14/242)
Ratownictwo Medyczne (24/408) Rolnictwo (3/2)
Socjologia (19/259) Turystyka i Rekreacja (11/107)
Zarządzanie (12/199) Zdrowie Publiczne (10/187)