Od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie próg dochodu uprawniający do ubiegania się
o stypendium socjalne dla studentów.

Próg dochodu do stypendium socjalnego zostaje podwyższony z kwoty 1051zł netto
do kwoty 1294 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Pozostałe warunki dotyczące ubiegania się o stypendium socjalne pozostają bez zmian.

Podstawą ubiegania się o świadczenie nadal pozostaje dochód za 2021r.

Przed złożeniem wniosku prosimy studentów o zapoznanie się
z wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie uczelni dotyczącymi
zasad, dokumentacji i terminów składania wniosków
o przyznanie świadczenia stypendialnego.

UWAGA !

 Studenci, którzy do grudnia 2022 r. ubiegali się o stypendium socjalne i przekroczyli kwotę 1051zł netto, ale obecnie nie przekraczają kwoty 1294 zł netto składają
nowy wniosek z kompletną dokumentacją.

Przypominamy, że złożenie wniosku przez Wirtualną Uczelnię jest obowiązkowe.
Nie należy składać wniosków wypełnionych ręcznie
tylko wydrukować wypełniony wniosek z Wirtualnej Uczelni.

czwartek, 29 grudnia 2022 09:26 Poprawiony: wtorek, 03 stycznia 2023 13:11 Wpisany przez Beata Zdolska