RiAF.jpg_facebook

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, licencjackich, inżynierskich i magisterskich zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych, zainteresowanych prowadzeniem finansowej obsługi podmiotów sektora prywatnego i publicznego a także dla osób aspirujących do pełnienia funkcji kierowniczych w działach finansowych podmiotów gospodarczych, zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.

Cel studiów

 • zdobycie teoretycznej wiedzy z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych
 • poznanie zasad rachunkowości budżetowej
 • zdobycie teoretycznej wiedzy z zakresu audytu finansowego
 • poznanie zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych w różnych obszarach ewidencji gospodarczej oraz metod sporządzania
  i wstępnej analizy sprawozdań finansowych
 • zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej do skutecznego i efektywnego wykonywania zawodu księgowego w podmiocie gospodarczym, samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także do wykonywania innych zawodów i funkcji, w których wiedza z tego zakresu jest ważna
 • nabycie umiejętności zastosowania rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
 • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki związanej z badaniem sprawozdań finansowych
 • zapoznanie z prawnymi regulacjami dotyczącymi rachunkowości i audytu
 • poznanie najnowszych rozwiązań w zakresie podatków
 • poznanie programów komputerowymi wykorzystywanych w rachunkowości i analizie finansowej
 • kształtowanie cech: samodzielności, kreatywności, umiejętności współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami  etyki zawodu księgowego

 
Program studiów

 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 • Analiza finansowa
 • Sprawozdawczość finansowa i księgi rachunkowe
 • Prawo finansowe
 • Controlling finansowy
 • Rewizja finansowa
 • Audyt finansowy sektora publicznego
 • Prawo podatkowe
 • Systemy informatyczne w rachunkowości
   


Kadra dydaktyczna

 • dr Agnieszka Gałecka - nauczyciel akademicki w  PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Agnieszka Cyburt - nauczyciel akademicki w PSW w Białej Podlaskiej
 • dr Piotr Kociubiński - nauczyciel akademicki PSW w Białej podlaskiej, praktyk
 • dr Olga Szołno - praktyk
 • mgr Ewa Dąbrowska - praktyk (główna księgowa)
 • mgr Dorota Gołofit - ptraktyk (główna księgowa)
 • mgr Teresa Michalak - Janicka, nauczyciel akademicki PSW, praktyk

 

Koordynator studiów podyplomowych - dr Agnieszka Gałecka Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wymiar godzinowy - 178 godzin wykładów i ćwiczeń

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30  

Opłaty za studia - czesne / semestr  - 1600 zł

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r.

Studia kończą się egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 1. Internetowa Rejestracja Kandydatów
 2. Złożenie wymaganych dokumentów:
 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (oryginał do wglądu)