Wybory Rektora

Uzupełniające wybory Rektora

W terminie od 10 maja 2019r. do 13 czerwca 2019 roku w naszej uczelni odbyły się uzupełniające wybory Rektora na okres do września 2020 r.

O fotel JM Rektora ubiegało się dwóch kandydatów zgłoszonych przez osoby ze społeczności akademickiej legitymujące się czynnym prawem wyborczym:
1. dr hab. Cezary Kalita
2. prof. zw. dr hab. Jerzy Nitychoruk

Dziękujemy całej społeczności akademickiej za aktywne uczestnictwo w procesie wyborczym.

->> OBWIESZCZENIA Uczelnianej Komisji Wyborczej
->> UCHWAŁY Uczelnianej Komisji Wyborczej  

 

nitychorukSzanowni Państwo,

mam wielki honor i zarazem przyjemność, podziękować Państwu za zaufanie, którym zostałem obdarzony w związku z wyborem na stanowisko Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Uważam, że dokończenie kadencji śp. Rektora prof. dr hab. Józefa Bergiera powinno być kontynuacją Jego pomysłu na naszą Uczelnię, który skutkował wielokrotnym wyróżnieniem w rankingu „Perspektyw”.

Moim zadaniem będzie przygotowanie Uczelni do zmian jakie niesie ze sobą reforma szkolnictwa wyższego, w co mam nadzieję, włączy się cała społeczność akademicka.

Szczególnie leży mi na sercu stworzenie bardzo dobrej atmosfery studiowania i pracy oraz integracja środowiska akademickiego. Będę starał się uczynić wszystko, abyście Państwo mieli poczucie stabilności i bezpieczeństwa, a poprzez swoje zaangażowanie dla Uczelni dostrzegali nadzieje na własny rozwój i spokojną przyszłość.

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami
Jerzy Nitychoruk

 

Uczelniana Komisja Wyborcza w oparciu o § 56 Statutu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 29.09.2017 roku, potwierdza i podaje do publicznej wiadomości, że w wyniku wyborów uzupełniających Rektorem Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wybrany został:

prof. zw. dr. hab. Jerzy Nitychoruk

Na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce oraz § 68 ust. 9 wyżej wymienionego Statutu nowo wybrany Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej obejmuje stanowisko i rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków z dniem 13.06.2019 r.

 

 

DSC_0859Szanowni Państwo,

społeczności akademicka Państwowej Szkoły Wyższej 
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Kandydując na stanowisko rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, zdaje sobie sprawę z konieczności sprawnego i odpowiedzialnego zarządzania w kontekście przyjętych planów strategicznych, które zmierzają do utworzenia nowoczesnej, ważnej w regionie Uczelni. Dotychczasowe działania śp. Rektora prof. dr hab. Józefa Bergiera zaowocowały trzykrotnym zdobyciem pierwszego miejsca w rankingu „Perspektyw” oraz kategorii „A” i „B” w procesie ewaluacji wydziałów naszej Uczelni. To dobitnie świadczy o słusznych założeniach strategicznych przyjętych
w naszej Uczelni i powinno znaleźć kontynuację w kadencji następnego rektora.

            Uważam, że nowoczesna szkoła wyższa musi być oparta na wykwalifikowanej kadrze naukowo-dydaktycznej, dobrych studentach, nowoczesnej bazie materiałowo-technicznej i dobrym zarządzaniu. W perspektywie kadencji rektora potrzebne są działania, które uwzględniają wymienione wyżej czynniki.

Moimi nadrzędnymi celami jako przyszłego rektora są:

  • Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i dobrej marki Uczelni w Polsce.
  • Stworzenie studentom przyjaznego środowiska do studiowania.
  • Stworzenie pracownikom bezpiecznego i umożliwiającego rozwój miejsca pracy.
  • Budowa przyjaznej atmosfery w Uczelni i integracja społeczności akademickiej.

Szanowni Państwo, pragnąc przybliżyć moją sylwetkę jako kandydata na rektora PSW polecam lekturę wywiadu ze mną z 2016 r.

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/bialski-przeglad-akademicki-nr-23-wrzesien-2016

Przedstawiam również moje naukowe CV:  J. Nitychoruk - naukowe CV

DSC5887-1Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci!

            Podjąłem decyzję o kandydowaniu na funkcje Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ponieważ Uczelnia, z którą byłem związany przez wiele lat, znalazła się w trudnej sytuacji, a znajdujemy się w okresie kształtowania sposobu jej funkcjonowania, które określą jej pozycję w strukturach akademickich naszego kraju na wiele lat. Zmiany ustawowe, które wymuszają również zmiany organizacyjne na uczelniach, są z jednej strony zagrożeniem dla jej pozycji, jak również szansą. Najbliższe dwa lata zdecydują, czy uda się skorzystać z dobrodziejstw ustawy 2.0, czy też pozostać na marginesie przemian. Uczelnia nie upadnie, ale biorąc pod uwagę jej wysoką pozycję w rankingach uczelni zawodowych, warto podjąć wyzwanie i „otworzyć okna i drzwi” na akademickość.

              Chciałbym wspomnieć o znakomitym wieloletnim rektorze prof. dr hab. Józefie Bergierze, który był przez blisko 20 lat niekwestionowanym liderem prowadzącym Uczelnię do tak wielu sukcesów. Należy zadać pytanie o przyczyny tego sukcesu. Oprócz niewątpliwych cech przywódczych Rektora, jego wizje rozwoju uczelni były silnie związane z najnowocześniejszymi trendami przemian edukacyjno-kulturowych miast na świecie. Oto na terenach poprzemysłowych, których czasy świetności pozostały tylko we wspomnieniach starszych mieszkańców Białej Podlaskiej, została stworzona nowoczesna przestrzeń edukacyjna, z aspiracjami kreacji kultury i sportu. Profesor Józef Bergier potrafił dostrzec potencjał tam, gdzie już nikt inny nie rokował żadnych nadziei – to miała być upadła dzielnica przemysłowa. Sukces jest możliwy, ale tylko wtedy, gdy odważnie przekroczymy zastane, aby przekształcić je w coś nowego – innego, ale twórczego. I nie tylko o samą edukację tutaj chodzi.

            Jestem przekonany, że dalszy rozwój jest możliwy, a aktualny stan Uczelni jest potencjałem, który to ułatwi. Dlatego razem należy dążyć do akademickości, otworzyć się na nowe możliwości, wspólnie opracowując strategię rozwoju PSW i plan niezbędnych działań wdrożeniowych, aby wykorzystać aktualny dorobek Uczelni i podjąć nowe wyzwania. Nie bójmy się dyskusji na ten temat i śmiałych propozycji, ponieważ od tego zależy los zarówno pracowników, jak i studentów.

Cezary Kalita

Biała Podlaska, dn. 23 maja 2019 roku

Więcej…

W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej serdecznie zapraszam na spotkanie społeczności akademickiej z kandydatami na Rektora PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, to jest:

1. dr hab. Cezarym Kalitą
2. prof. zw. dr hab. Jerzym Nitychorukiem

Spotkanie odbędzie się w dniu 31 maja 2019 roku o godz. 12.30 w auli 159 R.

Spotkanie adresowane jest do wszystkich pracowników i studentów Uczelni. Zwracam się również z prośbą do opiekunów poszczególnych kierunków i roczników, aby umożliwili studentom udział w spotkaniu.

Proszę o rozpowszechnienie informacji do poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Z wyrazami szacunku

dr Dawid Błaszczak
Przewodniczący UKW

Więcej…