Erasmus+ aktualności

Uczelnia partnerska Uniwersytet w Peczu na Węgrzech zaprasza do udziału w międzynarodowej Szkole Letniej pt. "The Cultural Heritage of Hungary Summer Course", która odbędzie się w terminie 4 - 18 lipca 2021 r.

Więcej…

Uczelnia partnerska Tartu Health Care College z Estonii zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. “The real situation in environmental health – challenges and solutions”, która odbędzie sie w terminie 4 – 8 maja 2021 r. w Tartu w Estonii.

Więcej…

Uczelnia partnerska Uniwersytet Nauk Stosowanych im. ks. A. Kolpinga w Kownie na Litwie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej pt. "The Importance of Eco-Thinking in Modern Society", która odbędzie się w dniu 18 marca 2021 r. w formacie online.

Więcej…

Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu na Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego na lata 2021-2027 (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027). Z radością informujemy, iż Nasza Uczelnia znalazła się w gronie uczelni, które otrzymały Kartę ECHE 2021-2027.

Więcej…

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z Japonią.

Więcej…

Polskie Biuro CEEPUS informuje o możliwości przystąpienia szkół wyższych do Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS III w zakresie organizacji zadania Intensywne Kursy (Szkoły Letnie).

Więcej…

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej na rok akademicki 2021/2022 – oferta wyjazdowa.

Więcej…

Szanowni Studenci! Niniejszym informuję, iż uległ zmianie skład Zespołu ds. współpracy zagranicznej oraz do realizacji kompleksowych przeglądów współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach Wydziałów w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Więcej…

Pracownicy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zainteresowani realizacją wyjazdu szkoleniowego lub dydaktycznego w zagranicznych uczelniach lub ośrodkach szkoleniowych oraz uzyskaniem na ten cel dofinansowania ze środków Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103), proszeni są o terminowe złożenie wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach II naboru wniosków w roku akademickim 2020/2021.

Więcej…

W ostatnim czasie Nasza Uczelnia podpisała dwie nowe umowy międzyinstytucjonalne Erasmus+ na realizację pobytów zagranicznych przez pracowników i studentów Naszej Uczelni w ramach współpracy zagranicznej realizowanej poprzez program Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu (KA103).

Więcej…

Strona 10 z 13

10