W akcji 1 „Mobilność edukacyjna" w programie Erasmus+  KA107 uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami partnerskimi tj. z innych regionów świata niz kraje UE.

Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego zainteresowane uczelnie muszą złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne niż w przypadku mobilności między krajami programu.

Projekt mobilności może przewidywać współpracę z jednym lub wieloma krajami partnerskimi.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej; Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania praktyki w zagranicznej instytucji partnerskiej (od 2018); Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni; Przyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich szkół wyższych z krajów partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) z instytucji polskiej w ramach umowy finansowej, jaką instytucja ta podpisze z Narodową Agencją Programu Erasmus.

Projekt mobilności edukacyjnej Erasmus+ Mobilność Edukacyjna pomiędzy krajami Programu a krajami Partnerskimi przyznany Uczelni na rok akademicki 2020/2021 i 2021/2022 (realizacja pobytu do 31.07.2022) realizowany jest z następującymi uczelniami partnerskimi:

 


środa, 21 lutego 2018 15:28 Poprawiony: piątek, 31 grudnia 2021 11:47 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk