W akcji 1 „Mobilność edukacyjna" w programie Erasmus+  KA107 uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami partnerskimi tj. z innych regionów świata niz kraje UE.

Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego zainteresowane uczelnie muszą złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne niż w przypadku mobilności między krajami programu.

Projekt mobilności może przewidywać współpracę z jednym lub wieloma krajami partnerskimi.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej; Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania praktyki w zagranicznej instytucji partnerskiej (od 2018); Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni; Przyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich szkół wyższych z krajów partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) z instytucji polskiej w ramach umowy finansowej, jaką instytucja ta podpisze z Narodową Agencją Programu Erasmus.

W roku akademickim 2019/2020 Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej realizuje projekt mobilności edukacyjnej Erasmus+ ICM z następującymi uczelniami:

Kraj

Uczelnia partnerska

Wiodące dziedziny współpracy

Kierunek i typ mobilności

Dofinansowanie:

Nauczyciele:

5 dni

Studenci : semestr

Białoruś

Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina

Brześć, Białoruś

Filologia angielska;

Turystyka

 

PSW → Brześć

Wyjazd nauczyciela

 

920 €

Brześć → PSW

Przyjazd nauczyciela

 

720 €

Brześć →PSW

Przyjazd Studenta/ semestr letni 2020

4020 €

Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej w Mińsku

Mińsk, Białoruś

 

Turystyka;

Nauki o zdrowiu; Fizjoterapia, Pedagogika

PSW →Mińsk

Wyjazd nauczyciela

 

1080 €

Mińsk→ PSW

Przyjazd nauczyciela

 

880 €

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały

Grodno, Białoruś

Turystyka,

Nauki o zdrowiu, Fizjoterapia

Filologie  (angielska, rosyjska)

PSW → Grodno

Wyjazd nauczyciela

 

1080 €

Grodno→ PSW

Przyjazd nauczyciela

 

880 €

Gruzja

Uniwersytet Gruzińsko-Amerykański

Tbilisi, Gruzja

Filologia angielska, rosyjska;

Nauki o zdrowiu; Zarządzanie; Budownictwo, Informatyka; Finanse

PSW →Tbilisi

Wyjazd nauczyciela

1175 €

Tbilisi → PSW

Przyjazd nauczyciela

975 €

Tbilisi →PSW

Przyjazd Studenta/ semestr letni 2020

4 275 €

Uniwersytet Gruziński w Tbilisi

Tbilisi, Gruzja

Nauki o Zdrowiu, Pielęgniarstwo

PSW → Tbilisi

Wyjazd nauczyciela

1175 €

Tbilisi → PSW

Przyjazd nauczyciela

975 €

Kazachstan

Państwowy Uniwersytet Medyczny w Karagandzie

Karaganda, Kazachstan

Nauki o Zdrowiu, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia

PSW → Karaganda

Wyjazd nauczyciela

 

1430 €

Karaganda → PSW

Przyjazd nauczyciela

 

1230 €

Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych Kazachstanu im. Ablai Khan

Almaty, Kazachstan

Ekonomia, Turystyka,

Języki Obce,

Bezpieczeństwo

 

PSW → Almaty

Wyjazd nauczyciela

 

1720 €

Almaty → PSW

Przyjazd nauczyciela

1520 €

Państwowy Uniwersytet Medyczny im. Marat Ospanov w Zachodnim Kazachstanie

Aktobe, Kazachstan

 

Nauki o Zdrowiu, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia

PSW → Aktobe

Wyjazd nauczyciela

 

1260 €

Aktobe → PSW

Przyjazd nauczyciela

 

1060 €

Kirgistan

Akademia Dyplomatyczna przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Kirgistanu

Bishkek, Kirgistan

Bezpieczeństwo Narodowe

PSW → Bishkek

Wyjazd nauczyciela

1430 €

Rosja

Syberyjski Uniwersytet Federalny

Krasnojarsk, Rosja

Zarządzanie, Ekonomia, Turystyka

PSW → Krasnojarsk

Wyjazd nauczyciela

 

1720 €

Krasnojarsk → PSW

Przyjazd nauczyciela

1520 €

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Lwa Tołstoja

Tula, Rosja

 

Filologie, Pedagogika

PSW → Tula

Wyjazd nauczyciela

 

1175 €

Tula →PSW

Przyjazd Studenta/ semestr letni 2020

4 275 €

Państwowy Uniwersytet transportu Wodnego Wołgi

Niżny Nowogrod, Rosja

Budownictwo, Ekonomia, Finanse, Filologia Angielska,

Niżny Nowogrod → PSW

Przyjazd nauczyciela

 

975 €

Ukraina

Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku

Łuck, Ukraina

Filologia angielska

Łuck → PSW

Przyjazd nauczyciela

880 €

Państwowy Uniwersytet Medyczny im. I. Ja. Horbaczewskiego w Tarnopolu

Tarnopol, Ukraina

Pielęgniarstwo

Tarnopol → PSW

Przyjazd Studenta/ semestr letni 2020

 

4 180 €

Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej

Lwów, Ukraina

Turystyka, Nauki o zdrowiu, Fizjoterapia

PSW → Lwów

Wyjazd nauczyciela

1080 €

Narodowy Uniwersytet Sadownictwa w Humaniu

Humań, Ukraina

Turystyka, Rolnictwo

Humań → PSW

Przyjazd nauczyciela

975 €

Uzbekistan

Uniwersytet Państwowy w Urgench

Urgench, Uzbekistan

 

Turystyka

Urgench → PSW

Przyjazd nauczyciela

1230 €

Pediatryczny Uniwersytet  Medyczny w    Tashkent

Tashkent, Uzbekistan

Nauki o zdrowiu, Pielęgniarstwo, Fizjoterapia

Tashkent→PSW

Przyjazd nauczyciela

1230 €


środa, 21 lutego 2018 15:28 Poprawiony: wtorek, 10 września 2019 16:48 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk