beznazwy

 

 

 

1/ Stawki mające zastosowanie w umowie  1a_stawki-ryczatowe_2020_final.pdf

2/ Oświadczenie uczestnika projektu Owiadczenie-uczestnika-projektu_RODO.pdf

3 / Minimalny zakres danych o uczestnikach mobilności konieczny do przekazania do FRSE 2018_ZA_VI_minimalny-zakres_POWER.pdf

4/  Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego. Rok akademicki 2020/2021

 2020_wniosek-student-niepelnosprawny.xlsx

 

UWAGA!

Do wypełnienia i terminowego złożenia wniosku zobowiązany jest student. Wniosek rozpatruje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Wniosek powinien być złożony niezwłocznie po zakwalifikowaniu uczestnika mobilności na wyjazd i nie później niż na cztery tygodnie przed wyjazdem! Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z "Warunkami przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+", finansowanych ze środków PO WER.

5/ Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta w roku 2020/2021

 2020-karta-rozliczenia-student-niepelnosprawny.xlsx

 

poniedziałek, 17 listopada 2014 14:54 Poprawiony: środa, 17 marca 2021 08:34 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk