Erasmus+ aktualności

W projektach konkursu 2020 (projekt realizowany do 31 maja 2022 r.) w celu wzmocnienia możliwości stosowania preferencji dla osób wyjeżdżających po raz pierwszy, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ wprowadziła zasadę ograniczającą liczbę wyjazdów tej samej osoby w kategorii STT (wyjazd w celu szkoleniowym) do 2 wyjazdów (wyjazdy realizowane do 31 maja 2022 r.) w ramach jednej umowy finansowej Uczelnia – Narodowa Agencja.

Więcej…

Uczelnia partnerska – Politechnika w Braganca w Portugalii zaprasza do aplikowania o półroczne stypendium w ramach programu Visiting Pofessor.

Więcej…

Okres wakacyjny to idealny czas na poszerzanie swojej wiedzy i nabywanie nowych kompetencji w zakresie realizacji projektów edukacyjnych! Zachęcamy więc Państwa do udziału w cyklu webinariów upowszechniających DZIAŁAM – UPOWSZECHNIAM – INSPIRUJE, który odpowiada na najważniejsze pytania z zakresu upowszechniania projektów edukacyjnych.

Więcej…

W dniach 21-25.06.2021 mobilność w celach szkoleniowych zrealizowała w naszej uczelni p. Tamari Mechurchlishvili z Biura Współpracy z Zagranicą Amerykańsko-Gruzińskiego Uniwersytetu w Tbilisi w Gruzji.

Więcej…

W dniach 21-25.06.2021 mieliśmy okazję gościć pana dr hab. Bohdana Kruka i panią mgr Nataliię Rosoliankę z  Wydziału Fizykoterapii i Terapii Zajęciowej Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej we Lwowie  na Ukrainie.

Więcej…

W dniach 21-25.06.2021 mieliśmy okazję gościć pana prof. Serhii Zasiekina z  Zakładu Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Filologicznym Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku na Ukrainie.

Więcej…

W dniach 14-18.06.2021 mieliśmy okazję gościć pana dr Vitalii Rybchaka z  Wydziału Ekonomii i Przedsiębiorczości Narodowego Uniwersytetu Sadownictwa w Humaniu na Ukrainie.

Więcej…

W dniach 14-18.06.2021 mieliśmy okazję gościć panią prof. Baglan Mizamkhan - Dziekan Wydziału Translatoryki i Filologii z Uniwersytetu Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych Kazachstanu im. Ablai Khan w Ałmatach w Kazachstanie.

Więcej…

W dniach 24-28 maja 2021 mobilność w celach dydaktycznych w Zakładzie Turystyki i Rekreacji zrealizował Pan dr Edip Dogan – nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Adiyaman w Turcji.

Więcej…

W dniach 17-21.05.2021 mieliśmy okazję gościć pana dr n. med. doc. Andrei Shpakou z Wydziału Wychowania Fizycznego, Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. Janki Kupały w Grodnie na Białorusi.

Więcej…

Strona 1 z 7

pierwsza
poprzednia
1