Erasmus+ aktualności

Szanowni Pracownicy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, przypominam o trwającym aktualnie czwartym naborze wniosków na dofinansowanie pobytu dydaktycznego lub szkoleniowego w zagranicznych uczelniach/instytucjach szkoleniowych ze środków Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103).

Więcej…

Szanowni pracownicy dydaktyczni PSW! Osoby zainteresowane realizacją wyjazdu zagranicznego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  w ramach Programu Erasmus+: Mobilność Edukacyjna pomiędzy krajami Programu a krajami Partnerskimi (Białoruś/Ukraina/Rosja/Gruzja/Kazachstan/Kirgistan/Uzbekistan) informuję, iż od dzisiaj do 1 grudnia 2019r. trwa nabór uzupełniający na realizację wyjazdów dydaktycznych do uczelni z Krajów Partnerskich objętych umową finansową Erasmus+ 2019-1-PL01-KA107-064197.

Więcej…

Szanowni Pracownicy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, pragnę poinformować, iż terminy naborów na zagraniczne wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe z dofinansowaniem Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami programu ustalone na rok akademicki 2019/2020 i określone w uczelnianym Regulaminie realizacji wyjazdów (…) są jak najbardziej obowiązujące.

Więcej…

Szanowni Państwo, przypominam, iż aktualnie trwa II nabór na dofinansowanie wyjazdu zagranicznego w celu realizacji szkolenia bądź pobytu dydaktycznego w uczelniach partnerskich w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu (KA103).

 

Więcej…

Osoby zainteresowane realizacją wyjazdu zagranicznego w celu prowadzenia wykładów w ramach Programu Erasmus+: Mobilność Edukacyjna z krajami Partnerskimi (Białoruś/Ukraina/Rosja/Gruzja/Kazachstan/Kirgistan/Uzbekistan) informuję, iż zgodnie z uczelnianymi zasadami realizacji mobilności w roku akademickim 2019/2020, od dzisiaj do dnia 30 września 2019r., trwa pierwszy nabór wniosków na realizację wyjazdów dydaktycznych do uczelni z Krajów Partnerskich objętych umową finansową Erasmus+ 2019-1-PL01-KA107-064197.

Więcej…

Szanowni Państwo,

Nasza Uczelnia dysponuje dodatkowym dofinansowaniem na realizację 2 mobilności dydaktycznych (w celuprowadzenia zajęć) na Białoruskim Uniwersytecie Kultury Fizycznej w Mińsku(zakres współpracy: Nauki o Zdrowiu, Fizjoterapia, Turystyka).

Pobyt na uczelni białoruskiej trwający 5 dni roboczych należy zrealizować w dowolnym terminie od 9 do 30 września 2019 r.

Mobilność będzie realizowana wramach Programu Erasmus+: Mobilność z krajami Partnerskimi w związku z czym na organizację wyjazdu otrzymacie Państwo dofinansowanie w kwocie 1080 euro na osobę (180/dzień x 5 dni + 180 € dojazd).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o przesłanie propozycji wykładów (np. 4 tematy po 2 godziny) na dokumencie pt. Wniosek na wyjazd dydaktyczny do piątku 30 sierpnia 2019r. do godz. 12.00.

Język prowadzenia wykładów w Mińsku: rosyjski lub angielski.

Pierwszeństwo w kwalifikacji na wyjazd będą miały osoby, które w roku 2018/2019 nie korzystały z dofinansowania Erasmus+ Mobilność z krajami partnerskimi.

Zasady aplikowania o wyjazd: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/ka107-mobilno-edukacyjna-z-krajami/zasady-ubiegania-sie-o-wyjazd-ka107

Dokumenty do pobrania: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/ka107-mobilno-edukacyjna-z-krajami/wazne-dokumenty-ka107

 

Pracownicy PSW zainteresowani realizacją wyjazdu szkoleniowego lub dydaktycznego w zagranicznych uczelniach lub ośrodkach szkoleniowych i uzyskaniem na tel cel dofinansowania ze środków Programu Erasmus+ Mobilnośc Edukacyjna z Krajami Programu (KA103), proszeni są o terminowe złożenie wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach I naboru wniosków w roku akademickim 2019/2020.

Więcej…

Szanowni studenci! W terminie od 22 lutego do 22 marca 2019r. trwa rekrutacja na dofinansowanie 2, 3 lub 4 –miesięcznych wyjazdów na praktyki zagraniczne ze środków Programu Erasmus+ Mobilność z krajami Programu  lub POWER Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Więcej…

Szanowni studenci! Do dnia 30 listopada 2018r. trwa rekrutacja na wyjazdy na studia zagraniczne realizowane na zasadach oraz z dofinansowaniem Programu Erasmus+ Mobilność z krajami programu. Uczelnie do których można wyjechać na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 oraz kierunki studiów dla których otwarta jest rekrutacja wymienione są poniżej.

.

Więcej…

Pope John Paul II State School Of Higher Education in Biała Podlaska was founded on August 1, 2000 and initially it had 345 students pursuing 4 specializations. Today it boasts over 3500 students in 19 fields of study and over 40 specializations. Most of them are enrolled in Bachelor programmes, however there are 6 Master level programmes. Since 2013 there has been changes in University structure – Department of Economics and Technical Sciences, and Department of Health and Social Sciences have been established.

Więcej…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1