Erasmus+ aktualności

Osoby zainteresowane realizacją wyjazdu zagranicznego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna pomiędzy krajami Programu a krajami Partnerskimi informuję, iż od dzisiaj do 28 lutego 2020r., trwa nabór uzupełniający na realizację wyjazdu dydaktycznego do Akademii Dyplomatycznej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Kirgistanu w Bishkek w Kirgistanie.

Więcej…

Szanowni pracownicy dydaktyczni i administracyjni PSW! Osoby zainteresowane realizacją wyjazdu zagranicznego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub udziału w szkoleniu z dofinansowaniem Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu, informuję, iż od dzisiaj do 28 lutego 2020r., trwa dodatkowy nabór na realizację wyjazdów edukacyjnych w roku akademickim 2019/2020.

Więcej…

Osoby zainteresowane realizacją wyjazdu zagranicznego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  w ramach Programu Erasmus+: Mobilność Edukacyjna pomiędzy krajami Programu a krajami Partnerskimi informuję, iż od dzisiaj do 28 lutego 2020r., trwa nabór uzupełniający na realizację wyjazdów dydaktycznych w uczelniach partnerskich w Kazachstanie.

Więcej…

Szanowni studenci Budownictwa, Informatyki, Bezpieczeństwa Narodowego i Ekonomii, jeszcze tylko dzisiaj można złożyć dokumenty aplikacyjne o wyjazd na studia semestralne w zagranicznych uczelniach partnerskich z dofinansowaniem programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu (KA103) oraz POWER Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.

Więcej…

Szanowni Studenci Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, osoby zainteresowane realizacją semestru studiów (semestr letni roku 2019/2020 tj. od połowy lutego do połowy/końca czerwca) w zagranicznej uczelni partnerskiej z dofinansowaniem ze środków Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103) lub dofinansowaniem środków POWER (w przypadku studentów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności lub osób pobierających stypendia socjalne), proszeni są o dostarczenie dokumentów aplikacyjnych do dnia 11 grudnia 2019r. do godziny 15.00.

 

Więcej…

Szanowni pracownicy dydaktyczni PSW! Osoby zainteresowane realizacją wyjazdu zagranicznego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych  w ramach Programu Erasmus+: Mobilność Edukacyjna pomiędzy krajami Programu a krajami Partnerskimi (Białoruś/Ukraina/Rosja/Gruzja/Kazachstan/Kirgistan/Uzbekistan) informuję, iż od dzisiaj do 1 grudnia 2019r. trwa nabór uzupełniający na realizację wyjazdów dydaktycznych do uczelni z Krajów Partnerskich objętych umową finansową Erasmus+ 2019-1-PL01-KA107-064197.

Więcej…

Szanowni Pracownicy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, pragnę poinformować, iż terminy naborów na zagraniczne wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe z dofinansowaniem Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami programu ustalone na rok akademicki 2019/2020 i określone w uczelnianym Regulaminie realizacji wyjazdów (…) są jak najbardziej obowiązujące.

Więcej…

Szanowni Państwo, przypominam, iż aktualnie trwa II nabór na dofinansowanie wyjazdu zagranicznego w celu realizacji szkolenia bądź pobytu dydaktycznego w uczelniach partnerskich w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu (KA103).

 

Więcej…

Osoby zainteresowane realizacją wyjazdu zagranicznego w celu prowadzenia wykładów w ramach Programu Erasmus+: Mobilność Edukacyjna z krajami Partnerskimi (Białoruś/Ukraina/Rosja/Gruzja/Kazachstan/Kirgistan/Uzbekistan) informuję, iż zgodnie z uczelnianymi zasadami realizacji mobilności w roku akademickim 2019/2020, od dzisiaj do dnia 30 września 2019r., trwa pierwszy nabór wniosków na realizację wyjazdów dydaktycznych do uczelni z Krajów Partnerskich objętych umową finansową Erasmus+ 2019-1-PL01-KA107-064197.

Więcej…

Szanowni Państwo,

Nasza Uczelnia dysponuje dodatkowym dofinansowaniem na realizację 2 mobilności dydaktycznych (w celuprowadzenia zajęć) na Białoruskim Uniwersytecie Kultury Fizycznej w Mińsku(zakres współpracy: Nauki o Zdrowiu, Fizjoterapia, Turystyka).

Pobyt na uczelni białoruskiej trwający 5 dni roboczych należy zrealizować w dowolnym terminie od 9 do 30 września 2019 r.

Mobilność będzie realizowana wramach Programu Erasmus+: Mobilność z krajami Partnerskimi w związku z czym na organizację wyjazdu otrzymacie Państwo dofinansowanie w kwocie 1080 euro na osobę (180/dzień x 5 dni + 180 € dojazd).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o przesłanie propozycji wykładów (np. 4 tematy po 2 godziny) na dokumencie pt. Wniosek na wyjazd dydaktyczny do piątku 30 sierpnia 2019r. do godz. 12.00.

Język prowadzenia wykładów w Mińsku: rosyjski lub angielski.

Pierwszeństwo w kwalifikacji na wyjazd będą miały osoby, które w roku 2018/2019 nie korzystały z dofinansowania Erasmus+ Mobilność z krajami partnerskimi.

Zasady aplikowania o wyjazd: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/ka107-mobilno-edukacyjna-z-krajami/zasady-ubiegania-sie-o-wyjazd-ka107

Dokumenty do pobrania: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/ka107-mobilno-edukacyjna-z-krajami/wazne-dokumenty-ka107

 

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1