Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu na Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego na lata 2021-2027 (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027). Z radością informujemy, iż Nasza Uczelnia znalazła się w gronie uczelni, które otrzymały Kartę ECHE 2021-2027.

 Karta_Erasmus.pdf

Wniosek złożony w maju 2020 r. został pozytywnie oceniony przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej, co oznacza, że Nasza Uczelnia może w pełni uczestniczyć w nowym programie Erasmus+ przewidzianym na lata 2021-2027.

Karta ECHE stanowi ogólne ramy jakości dla działań w zakresie współpracy europejskiej i międzynarodowej, które instytucja szkolnictwa wyższego podejmuje, uczestnicząc w programie. Przyznanie Karty ECHE jest warunkiem wstępnym dla wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego planujących złożyć wniosek oraz uczestniczyć w projektach mobilności edukacyjnej, współpracy między organizacjami i instytucjami lub wspierać projekty w zakresie rozwoju polityki w ramach programu na lata 2021–2027.

Zobowiązanie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do wdrażania i przestrzegania zapisów Karty ECHE na lata 2021-2027 jest wyrażone w uczelnianej Deklaracji Polityki Erasmusa/ Erasmus Policy Statement – http://www.pswbp.pl/index.php/pl/eche/erasmus-policy-statement-eplus.

czwartek, 28 stycznia 2021 14:56 Poprawiony: czwartek, 28 października 2021 14:22 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk