Osoby zainteresowane realizacją mobilności dydaktycznej w krajach Partnerskich proszone są o zapoznanie się z regulaminem realizacji wyjazdów w celach dydaktycznych i szkoleniowych nauczycieli akademickich Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w ramach Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Partnerskimi (KA107) w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022.

 Regulamin_2020-1-PL01-KA107-080962.pdf

 

Regilaminy dotyczące poprzednich projektów:

 Regulamin_2019-1-PL01-KA107-064197.pdf

 Regulamin_2018-1-PL01-KA107-049425.pdf

 Regulamin_2017-1-PL01-KA107-037696.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czwartek, 22 lutego 2018 15:23 Poprawiony: środa, 19 października 2022 09:24 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk