Erasmus+ aktualności

Uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w programie wspierającym międzynarodową mobilność akademicką: Bekker NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera).

 

Więcej…

Uprzejmie informujemy, iż Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasiła nabór wniosków w programie Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama). Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich uczelni i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

Więcej…

W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, serdecznie zapraszamy pracowników Uczelni do udziału w webinarium informacyjnym poświęconym Partnerstwom w zakresie współpracy Cooperation Partnerships (w latach 2014-2020 Partnerstwa Strategiczne) dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027 (konkurs wniosków 2021).

Więcej…

Uczelnia partnerska – Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu w Czechach zaprasza pracowników naszej uczelni do udziału w Międzynarodowym Tygodniu Szkoleniowym Erasmus+, który odbędzie się w dniach 21-25 czerwca 2021 r.

Więcej…

Uczelnia partnerska Uniwersytet Nauk Stosowanych w Ucianej na Litwie zaprasza studentów naszej uczelni do udziału w studenckiej międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej pt. "A country that is good to live in", która odbędzie się 12 maja 2021 r. w formie online.

Więcej…

Zobowiązania Uczelni wobec przyznanej nam na lata 2021- 2027 Karty Erasmus Charter for Higher Education:

Więcej…

Uniwersytet partnerski w Peczu na Węgrzech zaprasza studentów Naszej Uczelni do udziału w konkursie fotograficznym Positive Photo - "Encouraging moments in a strange time?"

 

Więcej…

Pracownicy PSW zainteresowani realizacją zagranicznego pobytu dydaktycznego/ szkoleniowego w formie rzeczywistej lub online, proszeni są o zapoznanie się z harmonogramem naboru wniosków w roku 2021.

Więcej…

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), Operator Programu Edukacja (MF EOG 2014-2021), uruchomiła nabór wniosków na działania edukacyjne w Programie Edukacja finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Więcej…

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Program na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących takie dziedziny naukowe, jak:amerykanistyka, edukacja, ekonomia, informatyka, kształcenie inżynierów, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki polityczne, matematyka, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, rolnictwo, socjologia, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Więcej…

Strona 9 z 13

9