beznazwy

Warunki przyznania dofinansowania do wyjazdów osób niepełnosprawnych oraz osób pobierających stypendia socjalne. Rok akademicki 2020/2021 i 2021/2022.

 

 

Zadady ubiegania sie o dofinansowanie PO WER na realizację wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ regulują wewnętrzne dokumenty Regulaminy realizacji wyjazdów na studia/ praktykę w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu oraz POWER, obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022:

 Regulamin_realizacji_wyjazdw_na_studia_w_ramach_Erasmus_oraz_POWER.pdf

 Regulamin_realizacji_wyjazdw_na_praktyke_w_ramach_Erasmus_oraz_POWER.pdf

 

Dodatkowo, wyjazdy regulowane są przez zasady określone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w następujących dokumentach:

1/ Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2020/2021  3_warunki-dodatek-socjalny_2020_final.pdf

2/ Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2020/2021  4_warunki-niepelnosprawnosc_2020_final.pdf

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek, 17 listopada 2014 14:39 Poprawiony: środa, 17 marca 2021 08:27 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk