beznazwy

Warunki przyznania dofinansowania do wyjazdów osób niepełnosprawnych oraz osób pobierających stypendia socjalne. Rok akademicki 2018/2019.

 

 

Zadady ubiegania sie o dofinansowanie PO WER na realizację wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ reguluje wewnętrzny dokument Uczelniane zasady rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 dostępny na stronie internetowej uczelni:

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wyjazdy-studentow-eplus/zasady-stud-eplus

Dodatkowo, wyjazdy regulowane są przez zasady określone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w następujących dokumentach:

1/ Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium socjalnego w roku 2018/2019 3_warunki-dodatek-socjalny_2018_final.pdf

2/ Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych w roku 2018/2019 4_warunki-niepelnosprawnosc_2018_final.pdf

 

 

 

 

 

 

 

poniedziałek, 17 listopada 2014 14:39 Poprawiony: czwartek, 22 listopada 2018 14:38 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk