Erasmus+ aktualności

W ramach grantów interwencyjnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej złożyła projekt zatytułowany Physical activity and mental health of students from Poland and Belarus in the context of the dynamically changing situation of the COVID-19 pandemic, który uzyskał pozytywną ocenę instytucji finansującej i został zatwierdzony do realizacji.

Więcej…

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru 4/2021 czasopisma naukowego „Health Problems of Civilization” (w j. angielskim) wydawanego przez Wydawnictwo PSW.

Więcej…

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, realizując zlecenie Ministra Edukacji i Nauki, przeprowadziła w ostatnich miesiącach nabór wniosków o stypendia w ramach Działania „Solidarni z Białorusią – studenci” skierowany do obywateli Białorusi, którzy w roku akademickim 2021/22 rozpoczynają w Polsce studia lub kontynuują kształcenie, oraz stypendia „Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa” skierowane do osób pochodzenia polskiego z całego świata.

Więcej…

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru kwartalnika „Europa dla Aktywnych” 4/2021 publikowanego przez Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej…

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozpoczęła drugi sezon rozmów pod tytułem “Dobre Pytanie” w którym Tomasz Rożek, znany dziennikarz naukowy, zadaje ekspertom ważne pytania związane z życiem codziennym, sportem, biznesem, edukacją i pracą.

Więcej…

Osoby zainteresowane krótkoterminowym wyjazdem badawczym lub naukowym do Wielkiej Brytanii zachęcamy do udziału w webinarium organizowanym przez UK Science and Innovation Network  oraz Universities UK International.

Więcej…

Uczelnia partnerska – Politechnika w Braganca w Portugalii zaprasza do aplikowania o półroczne stypendium (semestr zimowy 2022 –pobyt od 19.09.2022 do 19.02.2023) w ramach programu Visiting Pofessors Program.

Więcej…

Informujemy, że 13 stycznia 2022 roku o godzinie 10.00 w formule online odbędzie się IX edycja Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego, pod hasłem „Europejskie programy edukacyjne”.

Więcej…

Academic_Planner

Szanowni studenci! Do 24.11.2021 czekamy na Wasze zgłoszenia do udziału w wyjeździe na studia zagraniczne w semestrze letnim 2021/2022 z dofinansowaniem Programu Erasmus+ Mobilność z krajami Programu lub POWER Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Więcej…

Strona 4 z 13

4