Erasmus+ aktualności

Szanowni Studenci i Kandydaci! Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza młodzież polonijną zainteresowaną podjęciem lub kontynuowaniem studiów na polskich uczelniach w języku polskim na webinarium informacyjne w dniu 6 maja 2021 r., na którym zostaną wyjaśnione kwestie związane z aplikowaniem o wsparcie finansowe w programie stypendialnym im. gen. W. Andersa.

Więcej…

Szanowni studenci! W terminie od 23.04.2021 do 28.05.2021. będzie trwała rekrutacja na dofinansowanie wyjazdów na studia zagraniczne na semestr zimowy 2021/2022 ze środków Programu Erasmus+ Mobilność z krajami Programu lub POWER Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Więcej…

Szanowni Studenci i Kandydaci! Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór wniosków w Programie Stypendialnym dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia na polskich uczelniach.

Więcej…

Zachęcamy Państwa do współpracy w rozbudowie naszej siatki zagranicznych uczelni partnerskich! Rozpoczynająca się właśnie nowa edycji programu Erasmus+ na lata 2021-2027 to dobra okazja na pozyskanie nowych uczelni do współpracy i tym samym poszerzenie oferty wyjazdowej o interesujące Państwa kierunki i kraje wyjazdu w celach dydaktycznych, szkoleniowych, jak również w przypadku studentów - w celu wyjazdu na studia.

Więcej…

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału i rozpowszechniania informacji o konkursach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: EDUinspirator, Młody EDUinspirator (nowość!) i EDUinspiracje Media wśród studentów i pracowników naszej uczelni.

Więcej…

Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiło konkurs dla naukowców i badaczy na najlepsze monografie poświęcone edukacji. Do konkursu można zgłosić publikacje, które powstały w ramach inicjatyw niezwiązanych bezpośrednio z projektami realizowanymi w FRSE.

Więcej…

Szanowni obecni i byli studenci zagraniczni! Wystartował konkurs na Cyfrowych Ambasadorów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej! NAWA poszukuje osób, które studiują lub studiowały na Polskich uczelniach i które chcą wesprzeć Narodową Agencję przy promowaniu Polski online!

Więcej…

Studiowanie, mieszkanie i praca za granicą to możliwość zdobycia bezcennych doświadczeń - podniesienia poziomu wiedzy dzięki studiom na prestiżowych uczelniach, pracy w międzynarodowych instytucjach, poszerzenia umiejętności językowych, poznania kultury innego kraju z bliska oraz ludzi o podobnych zainteresowaniach zawodowych. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej od wielu lat umożliwia swoim studentom i pracownikom wyjazdy na studia, praktyki, staże oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych do kilkunastu europejskich krajów w ramach programu Erasmus+. Dowiedz się więcej na temat programu i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać.  

Więcej…

Zapraszamy studentów kierunków pedagogicznych, nauczycielskich lub osób, które w przyszłości plnują pracować z dziećmi i/lub dorosłymi obcokrajowcami do udziału w bezpłatnych warsztatach edukacji międzykulturowej „Między Innymi”. Głównym celem warsztatów jest rozwinięcie przez studentów kierunków pedagogicznych i nauczycielskich kompetencji międzykulturowych, umożliwiających im pracę w międzynarodowym środowisku czy pracę z uczniem cudzoziemskim.

Więcej…

Zapraszamy uzdolnionych studentów kierunków technicznych do udziału w Eliminacjach Krajowych WorldSkills Poland Nowe Technologie, które odbędą się 2 czerwca 2021 roku w Lublinie.

Więcej…

Strona 8 z 13

8