Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej na rok akademicki 2021/2022 – oferta wyjazdowa.

W ramach Programu wymiany osobowej studentów i naukowców realizowana jest wymiana akademicka w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. W zależności od zapisów w umowie staże nauczycieli akademickich i pobyty studentów mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim. Celem programu jest nawiązanie jak też pogłębienie współpracy akademickiej, odbycie studiów częściowych czy nauka języka.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami, znajdującymi się w zakładkach poszczególnych krajów.

Szczegóły oferty dla naukowców dostępne są pod następującym linkiem: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2020/naukowcy

Informacje o ofercie dla studentów można znaleźć tutaj: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2020/studenci-2020

Nabór wniosków do wymienionych krajów (wyłącznie drogą elektroniczną poprzez system https://programs.nawa.gov.pl/login) trwa do 18 grudnia 2020 r., godz. 15:00 czasu polskiego, chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w Regulaminie wskazano inną datę.

 

 

 

czwartek, 10 grudnia 2020 11:04 Poprawiony: czwartek, 10 grudnia 2020 11:18 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk