Erasmus+ wyjazdy studentów - zasady

Studenci zainteresowani wyjazdem zagranicznym w celu realizacji praktyki wakacyjnej finansowanej ze środków Programu Erasmus+ lub ze środków POWER: zagraniczna mobilność studentów pobierających stypendia socjalne oraz studentów niepełnosprawnych, proszeni są o zapoznanie się z uczelnianym Regulaminem rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów na praktykę zagraniczną obowiązującym w danym roku akademickim .

Więcej…

Studenci zainteresowani wyjazdem na studia zagraniczne do uczelni partnerskich finansowanym ze środków Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe: Mobilność Edukacyjna Osób, proszeni są o zapoznanie się z uczelnianym Regulaminem rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów na studia zagraniczne, obowiązującym w danym roku akademickim.

Więcej…