Erasmus+ wyjazdy studentów - zasady

Studenci zainteresowani wyjazdem zagranicznym w celu realizacji praktyki wakacyjnej w krajach Unii Europejskiej finansowanym ze środków Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe: Mobilność z krajami programu oraz środków POWER: zagraniczna mobilność studentów pobierających stypendia socjalne oraz studentów niepełnosprawnych proszeni są o zapoznanie się z Uczelnianymi zasadami rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów obowiązującymi w roku akademickim 2018/2019.

Więcej…

Studenci zainteresowani wyjazdem zagranicznym w celu realizacji semestru studiów na europejskich uczelniach partnerskich z dofinansowaniem z Projektu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe: Mobilność z krajami programu lub z projektu POWER Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3, proszeni są o zapoznanie się z Uczelnianymi zasadami rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów obowiązującymi w roku akademickim 2019/2020.

Więcej…