Erasmus+ wyjazdy studentów - zasady

Studenci zainteresowani wyjazdem zagranicznym w celu realizacji praktyki wakacyjnej w krajach Unii Europejskiej finansowanym ze środków Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe: Mobilność z krajami programu oraz środków POWER: zagraniczna mobilność studentów pobierających stypendia socjalne oraz studentów niepełnosprawnych proszeni są o zapoznanie się z uczelnianym regulaminem rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów na praktykę zagraniczną obowiązującym w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022.

Więcej…

Studenci zainteresowani wyjazdem na studia zagraniczne do uczelni partnerskich w krajach Unii Europejskiej, finansowanym ze środków Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe: Mobilność z krajami programu oraz środków POWER: zagraniczna mobilność studentów pobierających stypendia socjalne oraz studentów niepełnosprawnych, proszeni są o zapoznanie się z uczelnianym regulaminem rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów na studia zagraniczne obowiązującym w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022.

Więcej…