Erasmus+ wyjazdy studentów - zasady

Studenci zainteresowani wyjazdem zagranicznym w celu realizacji praktyki wakacyjnej finansowanej ze środków Programu Erasmus+ lub ze środków POWER: zagraniczna mobilność studentów pobierających stypendia socjalne oraz studentów niepełnosprawnych, proszeni są o zapoznanie się z uczelnianym Regulaminem rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów na praktykę zagraniczną obowiązującym w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022.

Więcej…

Studenci zainteresowani wyjazdem na studia zagraniczne do uczelni partnerskich finansowanym ze środków Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe: Mobilność z krajami programu lub ze środków POWER: zagraniczna mobilność studentów pobierających stypendia socjalne oraz studentów niepełnosprawnych, proszeni są o zapoznanie się z uczelnianymi Regulaminami rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów na studia zagraniczne, obowiązującymi w roku akademickim 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023.

Więcej…