Uczelnia partnerska – Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu w Czechach zaprasza pracowników naszej uczelni do udziału w Międzynarodowym Tygodniu Szkoleniowym Erasmus+, który odbędzie się w dniach 21-25 czerwca 2021 r.

 

Uczestnicy Tygodnia Szkoleniowego będą mieli okazję porozmawiać o programie Erasmus+,  strategii internacjonalizacji, pracy w środowisku międzynarodowym, oraz dowiedzą się więcej na temat usług i narzędzi on-line wspierających wymianę studentów w nowej perspektywie programu na lata 2021-2027.

Wstępny program obejmuje warsztaty, działania networkingowe i możliwości wymiany najlepszych praktyk wśród kolegów z różnych krajów UE, w tym partnerów Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu z projektu Erasmus+ Mobilność z krajami spoza UE.

Osoby zainteresowane udziałem w Tygodniu Szkoleniowym proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNigUxksnConQ2Yr5N-vgzj1faMZQJA7vSSlqgcthoxb-Oig/viewform

Formularz należy złożyć do 1 maja 2021 r.

Na realizację mobilności można ubiegać się o dofinansowanie ze środków programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu.

Opłata za udział w Tygodniu Szkoleniowym wynosi 70 EUR i jest pobierana pierwszego dnia pobytu na Uniwersytecie w Czechach.

Ze względu na tematykę wydarzenia oraz możliwość pozyskania nowych partnerów do współpracy w ramach programu Erasmus+ w perspektywie 2021-2027, do udziału w Tygodniu Szkoleniowym zachęcamy w szczególności członków Zespółu ds. współpracy zagranicznej oraz do realizacji kompleksowych przeglądów współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach wydziałów.

erasmus-tydz-szkol

czwartek, 18 marca 2021 14:09 Poprawiony: wtorek, 23 marca 2021 09:58 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk