Pracownicy PSW zainteresowani realizacją zagranicznego pobytu dydaktycznego/ szkoleniowego w formie rzeczywistej lub online, proszeni są o zapoznanie się z harmonogramem naboru wniosków w roku 2021.

I nabór trwający do 28 lutego 2021 r. (ogłoszenie wyników do 5 marca 2021 r.);

II nabór trwający do 28 marca 2021 r. (ogłoszenie wyników do 2 kwietnia 2021 r.);

III nabór trwający do 25 kwietnia 2021 r. (ogłoszenie wyników do 30 kwietnia 2021 r.);

IV nabór trwający do 30 maja 2021 r. (ogłoszenie wyników do 4 czerwca 2021 r.);

V nabór trwający do 2 lipca 2021 r. (ogłoszenie wyników do 9 lipca 2021 r.);

VI nabór trwający do 3 września 2021 r. (ogłoszenie wyników do 10 września 2021 r.);

VII nabór trwający do 3 października 2021 r. (ogłoszenie wyników do 8 października 2021 r.);

VIII nabór trwający do 7 listopada 2021 r. (ogłoszenie wyników do 12 listopada 2021 r.);

IX nabór trwający do 5 grudnia 2021 r. (ogłoszenie wyników do 10 grudnia 2021 r.);

 

Powyższy harmonogram dotyczy następujących projektów:

Wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe:

Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu przyznany Uczelni na rok akademicki 2019/2020 (realizacja pobytu do 31.05.2021 - możliwość złożenia wniosku w naborach I-III)

Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu przyznany Uczelni na rok akademicki 2020/2021 (realizacja pobytu do 31.05.2022 - możliwość złożenia wniosku w naborach I-IX)

Wyjazdy dydaktyczne:

Erasmus+ Mobilność Edukacyjna pomiędzy krajami Programu a krajami Partnerskimi przyznany Uczelni na rok akademicki 2019/2020 (realizacja pobytu do 31.07.2021 - nabory - możliwość złożenia wniosku w naborach I-V)

Erasmus+ Mobilność Edukacyjna pomiędzy krajami Programu a krajami Partnerskimi przyznany Uczelni na rok akademicki 2020/2021 (realizacja pobytu do 31.07.2022 - możliwość złożenia wniosku w naborach I-IX):

 

środa, 17 lutego 2021 08:46 Poprawiony: środa, 17 lutego 2021 13:09 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk