Studiowanie, mieszkanie i praca za granicą to możliwość zdobycia bezcennych doświadczeń - podniesienia poziomu wiedzy dzięki studiom na prestiżowych uczelniach, pracy w międzynarodowych instytucjach, poszerzenia umiejętności językowych, poznania kultury innego kraju z bliska oraz ludzi o podobnych zainteresowaniach zawodowych. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej od wielu lat umożliwia swoim studentom i pracownikom wyjazdy na studia, praktyki, staże oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych do kilkunastu europejskich krajów w ramach programu Erasmus+. Dowiedz się więcej na temat programu i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać.  

 

Erasmus+ - czym jest?

To program edukacyjny działający w Unii Europejskiej oraz krajach partnerskich sąsiadujących z UE, którego celem jest wsparcie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, edukacji dorosłych, pozaformalnego kształcenia się młodzieży. Korzystanie z programu najczęściej oznacza możliwość studiowania na zagranicznej uczelni lub odbywania praktyk w firmach, placówkach naukowo-badawczych i instytucjach przez okres od 2 do 12 miesięcy. Studenci mogą ubiegać się o wyjazd na praktyki na dowolnym etapie studiów: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.  

 

Erasmus+ - korzyści

Możliwość studiowania i odbywania praktyk za granicą w ramach programu Erasmus+ to liczne wymierne i niewymierne korzyści osiągane w perspektywie długofalowej. Badania przeprowadzone przez Komisję Europejską dowodzą, że uczestnicy wymiany mają mniejsze problemy ze znalezieniem pracy po ukończeniu studiów, ich cele zawodowe są precyzyjniej sformułowane, a za granicą zdobywają umiejętności, które później pomagają im w pracy. Absolwenci, którzy wzięli udział w programie zdecydowanie częściej mają szansę na pracę w międzynarodowym środowisku oraz za granicą. Ponadto, są oni bardziej otwarci na inne kultury, nowe doświadczenia. W czasie wymiany studenci mają unikalną szansę poszerzenia kompetencji zawodowych, zderzenia się z innowacyjnymi metodami kształcenia, poznania kultur i osób z innych krajów. Co ważne, studenci wyjeżdżający na praktyki mogą uzyskać dofinansowanie.

 

Rekrutacja na praktyki Erasmus

Jeżeli:

• jesteś studentem PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,

• znasz język kraju, do którego chcesz wyjechać,

• osiągasz dobre wyniki w nauce,

możesz ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu na praktyki zagraniczne. Wszelkie szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów oraz pomocy, którą można uzyskać, znajdują się na naszej stronie.

 

Kompletny wniosek składa się z następujących dokumentów:

1. Formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wyjazdy-studentow-eplus/dokumenty-do-pobrania-stud-eplus)

2. Potwierdzenie przyjęcia na praktykę – dokumenty wymienione i opisane szczegółowo w części III  Zasad odnoszącej się do Rekrutacji)

3. Wyciąg ocen z całego toku studiów (wygenerowany z systemu BAZUS).

4. W przypadku studentów pobierających stypendia socjalne – kopia wydanego przez Dziekanat dokumentu Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego.

5. W przypadku studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopia wydanego przez właściwy organ orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy koniecznie zapoznać się z zasadami rekrutacji, finansowania oraz realizacji wyjazdów dostępnymi na stronie: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wyjazdy-studentow-eplus/zasady-stud-eplus/9319-praktyka-zagraniczna-z-dofinansowaniem-erasmus-i-power

Komplet dokumentów wymaganych w rekrutacji należy przesłać drogą mailową w formie zeskanowanych dokumentów w terminie od 01.04.2021r. do 30.04.2021r. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Egzamin z języka angielskiego, będący częścią procesu rekrutacyjnego na uzyskanie dofinansowania na wyjazd odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w terminach podanych w późniejszym okresie lub w wyjątkowych przypadkach w terminach ustalonych indywidualnie z kandydatem.

Ogłoszenie wyników nastąpi 7 maja 2021 r. drogą mailową oraz  informacji o wynikach rekrutacji na stronie internetowej tj. numery albumów studentów zakwalifikowanych do dofinansowania, jak również studentów z listy rezerwowej, zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni w sekcji Erasmus+ Mobilność z krajami Programu – Aktualności http://www.pswbp.pl/index.php/pl/akcja-1-mobilno-edukacyjna/aktualnosci-eplus

Uwaga! Szukając miejsca na realizację praktyki zagranicznej, proszę mieć na uwadze, iż program odbywania praktyki i zakres wykonywanych obowiązków musi wiązać się ze studiowanym kierunkiem studiów/specjalizacją. Dla przykładu, studenci TiR uprawnieni są do odbywania praktyki w zagranicznych hotelach w zakresie: hotelarstwa, obsługi restauracji, animacji czasu wolnego lub w biurach podróży. Studenci filologii angielskiej/rosyjskiej: w zagranicznych hotelach w zakresie: animacji czasu wolnego, recepcji lub w instytucjach edukacyjnych w celu prowadzenia zajęć językowych, w biurach; Studenci pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, dietetyki – szpital, klinika, prywatna instytucja związane z opieką zdrowotną, centrum SPA itd.

Poniżej wyszukiwarki miejsc na realizację praktyki zagranicznej, oraz firmy pomagające studentom znaleźć miejsca na realizację praktyki:

http://www.european-funding-guide.eu/internship

https://erasmusintern.org/traineeships

Animafest Experience https://www.animafestexperience.com/internshipsabroad/pl/destynacje.html

Algoos Study, Work and Travel  https://www.algoos.com/ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

W przypadku pytań, chęci uzyskania pomocy w znalezieniu miejsca na realizację praktyki prosimy o kontakt:

Sekcja Współpracy Międzynarodowej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

środa, 31 marca 2021 09:39 Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2023 11:21 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk