Szanowni studenci! W terminie od 01.04.2021 do 30.04.2021. będzie trwała rekrutacja na dofinansowanie wyjazdów na praktyki zagraniczne ze środków Programu Erasmus+ Mobilność z krajami Programu lub POWER Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Wyjazdy mogą trwać od 2 do 12 miesięcy, ważne, aby nie kolidowały z semestrem studiów. Wyjazdy mogą być również realizowane przez absolwentów (do 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów). Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do terminowego składania (do 30.04.2021r.) wniosków o dofinansowanie wyjazdu.

W związku z sytuacją epidemiczną, uprzejmie prosimy o bieżące sprawdzanie informacji dotyczących wjazdu i pobytu na terenie wybranego kraju na stronie Re-open EU: https://reopen.europa.eu/pl 

Kompletny wniosek składa się z następujących dokumentów:

1. Formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wyjazdy-studentow-eplus/dokumenty-do-pobrania-stud-eplus)

2. Potwierdzenie przyjęcia na praktykę – dokumenty wymienione i opisane szczegółowo w części III  Zasad odnoszącej się do Rekrutacji)

3. Wyciąg ocen z całego toku studiów (wygenerowany z systemu BAZUS).

4. W przypadku studentów pobierających stypendia socjalne – kopia wydanego przez Dziekanat dokumentu Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego.

5. W przypadku studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopia wydanego przez właściwy organ orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy koniecznie zapoznać się z zasadami rekrutacji, finansowania oraz realizacji wyjazdów dostępnymi na stronie: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/wyjazdy-studentow-eplus/zasady-stud-eplus/9319-praktyka-zagraniczna-z-dofinansowaniem-erasmus-i-power

Komplet dokumentów wymaganych w rekrutacji należy przesłać drogą mailową w formie zeskanowanych dokumentów w terminie od 01.04.2021r. do 30.04.2021r. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Egzamin z języka angielskiego, będący częścią procesu rekrutacyjnego na uzyskanie dofinansowania na wyjazd odbędzie się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams w terminach podanych w późniejszym okresie lub w wyjątkowych przypadkach w terminach ustalonych indywidualnie z kandydatem.

Ogłoszenie wyników nastąpi 7 maja 2021 r. drogą mailową oraz  informacji o wynikach rekrutacji na stronie internetowej tj. numery albumów studentów zakwalifikowanych do dofinansowania, jak również studentów z listy rezerwowej, zostaną opublikowane na stronie internetowej uczelni w sekcji Erasmus+ Mobilność z krajami Programu – Aktualności http://www.pswbp.pl/index.php/pl/akcja-1-mobilno-edukacyjna/aktualnosci-eplus

Uwaga! Szukając miejsca na realizację praktyki zagranicznej, proszę mieć na uwadze, iż program odbywania praktyki i zakres wykonywanych obowiązków musi wiązać się ze studiowanym kierunkiem studiów/specjalizacją. Dla przykładu, studenci TiR uprawnieni są do odbywania praktyki w zagranicznych hotelach w zakresie: hotelarstwa, obsługi restauracji, animacji czasu wolnego lub w biurach podróży. Studenci filologii angielskiej/rosyjskiej: w zagranicznych hotelach w zakresie: animacji czasu wolnego, recepcji lub w instytucjach edukacyjnych w celu prowadzenia zajęć językowych, w biurach; Studenci pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, dietetyki – szpital, klinika, prywatna instytucja związane z opieką zdrowotną, centrum SPA itd.

Poniżej wyszukiwarki miejsc na realizację praktyki zagranicznej, oraz firmy pomagające studentom znaleźć miejsca na realizację praktyki:

http://www.european-funding-guide.eu/internship

https://erasmusintern.org/traineeships

Animafest Experience https://www.animafestexperience.com/internshipsabroad/pl/destynacje.html

Algoos Study, Work and Travel  https://www.algoos.com/ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

W przypadku pytań, chęci uzyskania pomocy w znalezieniu miejsca na realizację praktyki prosimy o kontakt:

 Sekcja Współpracy Międzynarodowej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

środa, 31 marca 2021 09:39 Poprawiony: środa, 31 marca 2021 09:54 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk