Szanowni nauczyciele akademiccy ABNS! Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą stypendialną w ramach realizacji Programu CEEPUS - Środkowoeuropejskiego Programu Wymiany Uniwersyteckiej.

Oferta na rok akademicki 2022/2023 i 2023/2024 obejmuje możliwość wnioskowania o utworzenie sieci akademickich (składających się z co najmniej trzech uczelni z różnych państw-sygnatariuszy Porozumienia CEEPUS), lub złożenia projektu na realizację szkoły letniej/ intensywnego kursu.

Termin składania wniosków o realizację sieci akademickich w roku 2023/2024 upływa w dniu 15 stycznia 2023 roku, a wnioski powinny być składane poprzez stronę internetową www.ceepus.info.

Do 13 lutego 2023 roku mogą być składane wnioski dotyczące projektów szkół letnich i intensywnych kursów w roku akademickim 2022/2023.

Wszystkie informacje dotyczące wnioskowania o utworzenie sieci akademickich oraz złożenia projektu na realizację szkoły letniej znajdują się na stronie internetowej NAWA: https://nawa.gov.pl/instytucje/ceepus/komunikaty-dotyczace-programu-ceepus. 

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich.

Sygnatariuszami programu CEEPUS są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie. 

Stypendia CEEPUS są przyznawane studentom na studia/staże oraz na praktyki zawodowe w ww. krajach, a nauczycielom akademickim – na działania wzmacniające środkowoeuropejski charakter uniwersyteckich programów nauczania.

Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronie www.ceepus.info.

 

 

czwartek, 22 grudnia 2022 14:06 Poprawiony: czwartek, 22 grudnia 2022 15:11 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk