Szanowni nauczyciele akademiccy! Zastanawialiście się nad realizacją projektu międzynarodowego? Może zainteresuje Was oferta Partnerstwa współpracy Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego? Nowy film promujący i mówiący czym są Partnerstwa dla szkolnictwa wyższego dostępny jest tutaj https://www.youtube.com/watch?v=-8HFwY8AAgQ. Zachęcamy do jego obejrzenia!

„Partnerstwa współpracy” w sektorze Szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty, których celem jest rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk oraz realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia. Wyniki powinny nadawać się do ponownego wykorzystania, przenoszenia, skalowania i – w miarę możliwości – mieć silny wymiar interdyscyplinarny.

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (uczelnie oraz inne instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa) z krajów programu, a także – jeśli jest to szczególnie uzasadnione – z krajów partnerskich z innych części świata.
Wnioskodawcą może być jedynie organizacja z kraju programu.
Instytucja wnioskująca jest zarazem koordynatorem projektu.
Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.
Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
Partnerstwa w zakresie współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 1 roku do 3 lat (od 12 do 36 miesięcy).

Materiały ze spotkania informacyjnego na temat Partnerstw współpracy: https://erasmusplus.org.pl/kalendarz-wydarzen/spotkanie-informacyjne-o-partnerstwach-wspolpracy-dla-szkolnictwa-wyzszego-konkurs-wnioskow-2022  

Najbliższy nabór wniosków przewidziny jest na marzec 2023.

 

 

 

 

wtorek, 22 listopada 2022 11:00 Poprawiony: wtorek, 22 listopada 2022 14:44 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk