Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru 4/2021 czasopisma naukowego „Health Problems of Civilization” (w j. angielskim) wydawanego przez Wydawnictwo PSW.

https://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99/Numer-4-2021

 W bieżącym numerze „Health Problems of Civilization” znajdą Państwo artykuły autorów z krajów takich jak: Armenia, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwecja, Turcja, Ukraina, Włochy.

 W roku 2021 czasopismo utrzymało wysoki współczynnik umiędzynarodowienia:

- udział autorów zagranicznych – 49%, autorzy z krajów takich jak: Armenia, Białoruś, Demokratyczna Republika Kongo, Indie, Litwa, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Uzbekistan, Włochy

- udział recenzentów zagranicznych – 57%, recenzenci z takich krajów jak: Białoruś, Brazylia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Portugalia, RPA, Rumunia, Serbia, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwecja, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Włochy.

środa, 19 stycznia 2022 13:53 Poprawiony: środa, 19 stycznia 2022 14:02 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk