di2017
Wydział Nauk o Zdrowiu
i Nauk Społecznych

KIERUNEK
DIETETYKA

studia stacjonarne
licencjackie (I stopnia)


Specjalności*:

• osobisty trener zdrowia
• osobisty dietetyk 
• psychodietetyka 

* specjalność do wyboru;
warunek realizacji: min 15 osób


Informacje ogólne

Kierunek Dietetyka w PSW w Białej Podlaskiej otwiera nowe perspektywy przed młodzieżą, szczególnie makroregionu bialskiego ale również innych terenów Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny, gdzie studia takie nie są prowadzone. Po wielu staraniach środowiska medycznego, dietetyka stała się pełnoprawnym i samodzielnym kierunkiem studiów o profilu ściśle medycznym i taki profil kształcenia proponujemy przyszłym studentom PSW. Nowy trend jest ściśle powiązany ze zdrowiem, co obecnie jest realizowane na wydziałach wyższych uczelni specjalizujących się w tematyce medycznej. Program kształcenia studentów przewiduje zdobycie wiedzy m.in. z zakresu fizjologii człowieka, biochemii medycznej, chemii żywności, interakcji między składnikami żywności oraz procesów związanych z rolą żywności i sposobów odżywiania ze stanem zdrowia w różnych okresach życia. Kształcenie teoretyczne, które będzie realizowane przez zespół specjalistów, zostanie uzupełnione o praktyki zawodowe m.in. w placówkach medycznych (szpital, dom pomocy społecznej).

Sylwetka absolwenta

Absolwent dietetyki będzie dysponował umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami zawodowymi z zakresu diagnostyki, poradnictwa, planowania i realizacji programów prozdrowotnych różnych grup ludności w zależności od wieku i stanu zdrowia. Dietetyka daje ogromne możliwości absolwentom tego kierunku w podejmowaniu zatrudnienia, jak również w dalszym kształceniu w celu zdobywania kolejnych stopni naukowych w dziedzinie medycyny. W świadomości społecznej coraz powszechniejsze staje się zrozumienie roli, jaką odgrywa żywność i żywienie w utrzymaniu zdrowia.

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

  • szpitale, przychodnie, poradnie chorób metabolicznych
  • restauracje, sklepy z suplementami diety i zdrową żywnością, firmy cateringowe
  • kluby fitness, sanatoria, firmy zajmujące się produkcją żywności lub suplementów diety
  • współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia
  • znaczna część absolwentów dietetyki podejmuje decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej i świadczeniu usług prywatnych w zakresie poradnictwa dietetycznego

 

Specjalność: „osobisty trener zdrowia”

Dietetyk tej specjalności jest przygotowany do współpracy przede wszystkim z placówkami zajmującymi się szeroko rozumianą kulturą fizyczną i sportem. Posiada wiedzę niezbędną do zaprojektowania diety adekwatnej do potrzeb organizmu, np. sportowca konkretnej dyscypliny sportu.

 

Specjalność: „osobisty dietetyk”

Jest to najbardziej perspektywiczna specjalność biorąc pod rozwój dietetyki w kierunku zindywidualizowania potrzeb organizmu w zakresie żywienia. Pacjenci gabinetu dietetycznego otrzymają np. dopasowany do ich potrzeb i stanu zdrowia konkretny program żywieniowy.

 

Specjalność: „psychodietetyka”

Specjalność pozwalająca zdobyć wiedzę ukierunkowaną na pokierowanie procesem żywienia (we współpracy z lekarzem) w sytuacjach związanych z zburzeniami psychicznymi np. : anoreksja, bulimia, uzależnienie od alkoholu itp.DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, p. 267R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne 
od kwietnia document.write(new Date().getFullYear()); r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. +48 83 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
środa, 22 lutego 2017 13:17 Poprawiony: środa, 04 marca 2020 15:27 Wpisany przez Marek Kowalczyk