http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr/studia-magisterskie/filologia-angielska-usm http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr/studia-i-stopnia-i-jednolite/studia-jednolite/pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu http://www.pswbp.pl/index.php/pl/zadanie-2-akademia-robotyki-raa/rekrutacja-zad2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej kształci na 6 kierunkach uzupełniających studiów magisterskich – studiach II stopnia. Oferujemy kształcenie na najwyższym poziomie, a kierunki dopasowane są do zapotrzebowania rynku pracy. Studia magisterskie upoważniają do aplikowania na studia doktoranckie, podyplomowe.

Kierunki studiów magisterskich - studia II stopnia, studia uzupełniające


Studia z nami to !

 • elastyczny harmonogram zajęć 
 • wyjazdy zagraniczne - studia i praktyki zagraniczne realizowanych w ramach programu Erasmus, m.in. w Portugali, Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Chorwacji,  Turcji, Słowacji, na  Łotwie, Węgrzech, Litwie i Belgi
 • planowanie ścieżki kariery 
 • działalność studencka w studenckich kołach naukowych
 • rzetelna wiedza
 • praktyczne umiejętności

 

Nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy i, co ważne, ich zarobki nie należą do najniższych. Z myślą o przyszłości już w trakcie studiów studenci zdobywają doświadczenie zawodowe zgodne z kierunkiem kształcenia; mają możliwość współpracy z potencjalnymi pracodawcami, poznania ich i zaprezentowania się przed nimi. Uczelnia kształci specjalistów praktyków, reaguje zarówno na potrzeby rynku pracy, pracodawców, jak i na zapotrzebowania społeczeństwa.

poniedziałek, 22 sierpnia 2016 12:39 Poprawiony: wtorek, 12 lutego 2019 15:26 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk