Rejestracja i postępowanie rekrutacyjne odbywa się BEZ OPŁAT. 

Opłata za elektroniczną legitymację studencką wynosi 22 zł i można ją wnieść po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 88/2022 Rektora z dnia 13 czerwca 2022
w sprawie: zmian opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Zarządzenie nr 29/2022 Rektora z dnia 1 marca 2022
w sprawie: wprowadzenia zmian wysokości opłat za kształcenie cudzoziemców w języku polskim oraz zasad i warunków zwalniania z części tych opłat i rozkładania ich na raty w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Zarządzenie nr 6/2022 Rektora z dnia 14 stycznia 2022
w sprawie: wysokości opłat za kształcenie na studiach w języku angielskim w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej