Wysokość opłaty rekrutacyjnej na każdy kierunek studiów I stopnia (licencjackie, inżynierskie), jednolitych magisterskich i II stopnia (magisterskich uzupełniających) w roku akademickim 2017/2018 wynosi 80 zł. 

Opłata rekrutacyjna na każdy wybrany kierunek studiów podyplomowych wynosi 100 zł.

Opłata za elektroniczną legitymację studencką wynosi 17 zł i można ją wnieść po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Kandydat wnosi opłatę rekrutacyjną niezwłocznie po wybraniu kierunku studiów.

Opłatę należy wnieść na indywidualny numer subkonta kandydata, wygenerowany przez system IRK, odrębnie dla każdego wybranego kierunku studiów.

Dokonując opłaty przelewem elektronicznym – czas realizacji do 2 dni roboczych, a przelewem pocztowym do 5 dni roboczych.

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest warunkiem wydrukowania dokumentów rekrutacyjnych z systemu IRK, w tym podania o przyjęcie na studia.

W przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej na niepoprawne subkonto (subkonto innego kandydata) należy ponownie uiścić opłatę, tym razem na odpowiedni numer konta, oraz złożyć do dziekanatu wydziału lub do kancelarii uczelni podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Zwrot opłaty rekrutacyjnej (lub jej części) przysługuje wyłącznie w przypadku wniesienia opłaty rekrutacyjnej na niepoprawne subkonto (subkonto innego kandydata). Należy wóczas ponownie uiścić opłatę, tym razem na odpowiedni numer konta, oraz złożyć do dziekanatu wydziału lub do kancelarii uczelni podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

Nie podlega zwrotowi opłata rekrutacyjna wniesiona w prawidłowej wysokości na rejestrację, dla której kandydat otrzymał decyzję komisji rekrutacyjnej o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.

 

Do pobrania:

Zarządzenie nr 9/2017 Rektora PSW w Białej Podlaskiej z dnia 17 lutego 2017 r. 
w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2017/2018 w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Zarządzenie nr 10/2017 Rektora PSW w Białej Podlaskiej z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości czesnego dla studentów studiów niestacjonarnych rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2017/2018

 

facebook-ilogo-690
Zapraszamy na naszą stronę
na Facebooku, na bieżąco informujemy
o wydarzeniach, rozmawiamy, ogłaszamy konkursy i rozdajemy nagrody.