rm-k
Wydział Nauk o Zdrowiu
RATOWNICTWO MEDYCZNE
rodzaj: studia pierwszego stopnia
tryb: stacjonarny
profil kształcenia: praktyczny
czas trwania: 6 semestrów
uzyskany tytuł: licencjat

Charakterystyka kierunku:
Studia licencjackie na kierunku ratownictwo medyczne trwają 6 semestrów i stanowią autonomiczną formę wyższych studiów zawodowych. Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata. Łączny wymiar godzin 3756. Praktyki odbywają się w Pogotowiu Ratunkowym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz innych oddziałach szpitalnych i obejmują praktyczne doskonalenie umiejętności zawodowych.

Ukończenie kierunku Ratownictwo Medyczne daje możliwość zatrudnienia m.in. w:

 • Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych
 • Pogotowiu Ratunkowym
 • Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
 • Państwowej straży pożarnej
 • Oddziałach szpitalnych
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • Ratownictwie morskim
 • Ratownictwie górniczym
 • Wojskowym ratownictwie medycznym
 • Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym
 • Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym oraz Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym
 • Transporcie sanitarnym

Absolwent nabywa ogólną wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Zdobywa również uprawnienia do nauczanie zawodu ratownika medycznego, organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych oraz prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie ratownictwa medycznego;

Wykaz przedmiotów:

Psychologia; Język obcy; Socjologia medycyny; Wychowanie fizyczne – pływanie; Zdrowie publiczne; Anatomia; Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej; Biologia i mikrobiologia; Biofizyka; Biochemia z elementami chemii; Informatyka i biostatystyka; Pierwsza pomoc; Podstawowe zabiegi medyczne; Wychowanie fizyczne - techniki samoobrony; Prawo medyczne; Etyka zawodowa ratownika medycznego; Komunikowanie się z pacjentem i jego rodziną oraz w zespole interdyscyplinarnym/ Język migowy; Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia; Dydaktyka medyczna; Farmakologia z toksykologią; Patologia; Kwalifikowana pierwsza pomoc; Techniki zabiegów medycznych; Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego (obóz letni); Badania naukowe w ratownictwie medycznym; Diagnostyka laboratoryjna/ Radiologia; Choroby wewnętrzne z elementami onkologii; Chirurgia; Pediatria; Farmakologia i toksykologia kliniczna; Neurologia; Medycyna ratunkowa; Intensywna terapia; Badania fizykalne; Procedury ratunkowe przedszpitalne ; Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne; Medyczne czynności ratunkowe; Ratunkowe leczenie obrażeń ciała / Leczenie bólu; Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego (obóz zimowy); Neurologia; Medycyna ratunkowa; Transplantologia/ Transfuzjologia; Psychiatria; Choroby zakaźne; Medycyna katastrof; Ginekologia i położnictwo; Ortopedia i traumatologia narządu ruchu; Neurochirurgia; Okulistyka; Laryngologia; Urologia; Medycyna sądowa; Choroby tropikalne; Medycyna taktyczna; Kardiologia; Psychiatria; Kardiologia; Seminarium dyplomowe

Praktyki:

Szpitalny oddział ratunkowy; Zespół ratownictwa medycznego; Oddział chorób wewnętrznych; Oddział chirurgii; Oddział pediatrii; Oddział neurologii; Oddział anestezjologii i intensywnej terapii; Oddział ortopedyczno-urazowy; Oddział kardiologii.

 

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ
 w przezroczystej „koszulce" do Sekcji Promocji i Rekrutacji - p. 108R (parter)

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
kwiecień - wrzesień
http://irk.akademiabialska.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.akademiabialska.pl/
tel. +48 83 3449930
e-mail: rekrutacja(at)akademiabialska.pl
sobota, 14 sierpnia 2010 21:45 Poprawiony: czwartek, 09 czerwca 2022 11:11 Wpisany przez Marek Kowalczyk