Osoby zainteresowane realizacją wyjazdu zagranicznego w celu prowadzenia wykładów w ramach Programu Erasmus+: Mobilność Edukacyjna z krajami Partnerskimi (Białoruś/Ukraina/Rosja/Gruzja/Kazachstan/Kirgistan/Uzbekistan) informuję, iż zgodnie z uczelnianymi zasadami realizacji mobilności w roku akademickim 2019/2020, od dzisiaj do dnia 30 września 2019r., trwa pierwszy nabór wniosków na realizację wyjazdów dydaktycznych do uczelni z Krajów Partnerskich objętych umową finansową Erasmus+ 2019-1-PL01-KA107-064197.

 

Wyjazdy w ramach umowy 2019-1-PL01-KA107-064197 można zrealizowaćw terminie od połowy października 2019r. do 31 lipca 2021r.

Informacja na temat kraju i uczelni, w której możnazrealizować mobilność: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/ka107-mobilno-edukacyjna-z-krajami/o-programie-ka107   

 Zasady aplikowania o wyjazd: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/ka107-mobilno-edukacyjna-z-krajami/zasady-ubiegania-sie-o-wyjazd-ka107

Dokumenty do pobrania: http://www.pswbp.pl/index.php/pl/ka107-mobilno-edukacyjna-z-krajami/wazne-dokumenty-ka107

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o terminowe dostarczenie dokumentów aplikacyjnych: Wniosku o wyjazd oraz dokumentu Mobility Agreement.

 

wtorek, 10 września 2019 17:19 Poprawiony: środa, 11 września 2019 06:52 Wpisany przez Agnieszka Monika Kaliszuk